Αντίθετος ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε μονάδα βιοαερίου στην ΤΚ Λεσινίου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στην περιοχή του Λεσινίου, σημειώνεται ότι:

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, έχει εκφράσει την αντίθεσή του από τον Οκτώβριο του 2018 για την συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής.

Για το ίδιο θέμα, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με ομόφωνες αποφάσεις, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Λεσινίου, καθώς επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπου επισημαίνεται πως «…αντίστοιχα έργα «δεν μπορούν να υλοποιούνται χωρίς τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και τη θετική γνωμοδότηση φορέων και υπηρεσιών».

Κατόπιν των παραπάνω, καλούνται τα μέλη της Επιτροπής να λάβουν σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ