Αντίθετο το Περιφερειακό Συμβούλιο σε κατάργηση ή συγχώνευση οποιουδήποτε υφιστάμενου δικαστικού σχηματισμού στη Δυτική Ελλάδα

Την αντίθεσή του στην κατάργηση ή συγχώνευση οποιουδήποτε υφιστάμενου σήμερα δικαστικού σχηματισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκφράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με ψήφισμα που εξέδωσε κατά πλειοψηφία, κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 με θέμα τον δικαστικό χάρτη της χώρας.

Με βάση τα δεδομένα που ως σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το Σώμα εκτίμησε ότι ο επιχειρούμενος σχεδιασμός θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της Δικαιοσύνης ως κοινωνικού αγαθού.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο στο ψήφισμά του:

Α) Εκφράζει την άποψη ότι η εύρυθμη και ταχεία απονομή Δικαιοσύνης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, θεμέλιο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απονομή της Ελληνικής Δικαιοσύνης απαιτούν σφαιρική αντιμετώπιση και ευρεία διαβούλευση, δεν επιλύονται με αποσπασματικά μέτρα χωροταξικού χαρακτήρα (καταργήσεις / συγχωνεύσεις).

Απαιτείται αναγκαίος εκσυγχρονισμός του δικονομικού θεσμικού πλαισίου, αύξηση της χρηματοδότησης, δημιουργία υλικοτεχνικών υποδομών, προσλήψεις και συνεχείς επιμορφώσεις δικαστικών υπαλλήλων, συνεκτιμωμένων πάντοτε και των στοιχείων ουσιαστικής τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας για κάθε δικαστικό σχηματισμό.

Β) Υπογραμμίζει την αντίθεσή του στην κατάργηση ή συγχώνευση οποιουδήποτε υφιστάμενου σήμερα δικαστικού σχηματισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπό το πρίσμα των δεδομένων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γεγονός που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της Δικαιοσύνης ως κοινωνικού αγαθού.

Άλλωστε, ουδόλως αιτιολογείται επαρκώς γιατί δεν υφίστανται σήμερα οι δικαιολογητικοί λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση των φερομένων προς συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίων, τα οποία, ως γνωστόν ιδρύθηκαν μετά από προηγούμενη γνώμη των αρμοδίων προϊσταμένων δικαστικών σχηματισμών (Αρείου Πάγου κλπ).

Επίσης, σημειώνει πως δεν υφίσταται η αναγκαία και απαιτούμενη συνεννόηση και συμπόρευση μεταξύ όλων των αναγκαίων συντελεστών του τομέα, δηλαδή Δικαστών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων, Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών. Αντίθετα είναι εκπεφρασμένη και ρητή η αντίθεση των δικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας αλλά και η αντίστοιχη ομόθυμη στάση των συλλογικών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακόμα, δεν είναι ισχυρό το επιχείρημα ότι «κερδίζει η ελληνική οικονομία», καθώς δεν πρόκειται για υποδομές που επιβαρύνουν την εθνική οικονομία και που επίσης δεν προκύπτει από πουθενά η εξοικονόμηση πόρων από την κατάργηση ή υποβάθμιση της λειτουργίας των δικαστικών σχηματισμών. Αντίθετα, δυστυχώς, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη το αυξανόμενο κόστος των πολιτών για μεγαλύτερες μετακινήσεις προκειμένου να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους να αποταθούν στο φυσικό τους δικαστή, ούτε φυσικά η βίαιη και άδικη εκ των πραγμάτων μεταφορά επαγγελματικής ύλης από τους δικηγόρους των υπό κατάργηση δικαστικών σχηματισμών σε αυτούς των παραμενόντων.

Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη η αναγκαιότητα υπάρξεως δικαστικών σχηματισμών στο ελάχιστο του κριτηρίου της πυκνότητας του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβανομένης πάντα υπόψη της γεωμορφολογίας, των αποστάσεων, του οδικού χάρτη κλπ., με αποτέλεσμα να οδηγούνται ευρύτατες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε δικαστική ερημοποίηση.

Γ) Ζητάει την ενίσχυσή τους με κάλυψη κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών. Τονίζει ότι η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει το δικαίωμα της ακώλυτης πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και τη λυσιτελή άσκηση του δικαιώματός τους για δικαστική προστασία, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την αρχή της εγγύτητας και της ευχέρειας συμπεριληπτικής πρόσβασης και δικαιωματικής προσέγγισης των πολιτών στα δικαστήρια, τις ιδιαίτερες συνθήκες ως προς την άσκηση του δικαστικού και δικηγορικού λειτουργήματος και τις συνέπειες που θα επέλθουν από τυχόν κατάργηση ή συγχώνευση δικαστηρίων στις τοπικές κοινωνίες.

Σημειώνεται ότι το ψήφισμα διαμορφώθηκε και υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις «Νεκτάριος Φαρμάκης – Μπροστά για Όλους» και «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε», ενώ οι παρατάξεις «Μαζί αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» και «Λαϊκή Συσπείρωση» κατέθεσαν η καθεμιά το δικό της πλαίσιο ψηφίσματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ