Αποζημιώσεις κατέβαλε σήμερα ο ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους 66.800.000 ευρώ περίπου κατέβαλε σήμερα ο ΕΛΓΑ, στους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα ενημερωθούν άμεσα με την αποστολή μηνυμάτων SMS στα κινητά τους τηλέφωνα.

Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως την καταβολή του υπολοίπου 35% των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής για το έτος ζημιάς 2019 και για το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς και αποζημιώσεις ζωϊκού κεφαλαίου του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Με την πληρωμή αυτή, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των ζημιών έτους 2019, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου εκκρεμεί η διατύπωση πορισμάτων επανεκτίμησης.

Στην Αιτωλοκαρνανία δόθηκαν 1.705.956,38 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ