Απολογισμός Πεπραγμένων ΠΔΕ για το έτος 2018 – Απόστολος Κατσιφάρας: «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που δουλεύουν, σε αυτούς που νοιάζονται, σε αυτούς που έχουν όραμα»

«Η Περιφερειακή Αρχή έχει όραμα, έργο, στρατηγική και σχέδιο. Είναι αποτελεσματική και στην διεκδίκηση και στην υλοποίηση. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς, που δουλεύουν, σε αυτούς που νοιάζονται, σε αυτούς που έχουν όραμα. Ανήκει πραγματικά σε αυτούς που παράγουν έργο» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Κάνοντας τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2018, ο Περιφερειάρχης έκανε εκτενή αναφορά στην σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων που έφθασαν τα 55 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χάρη στην αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην υλοποίηση σημαντικών έργων που εκκρεμούσαν για χρόνια, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την ολοκλήρωση και λειτουργία της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας.
Το συνολικό έργο της Περιφερειακής Αρχής παρουσιάστηκε με αντίστοιχα βίντεο που αφορούσαν τους τομείς: Προσπελασιμότητα, Περιβάλλον, Τουρισμός, Η Περιφέρεια στην Ευρώπη, Αστικές Αναπλάσεις, Κοινωνικές Δομές και Προαγωγή Υγείας.
« Είμαστε υπερήφανοι για ό,τι καταφέραμε με μια αδαμάντινη διαχείριση» πρόσθεσε ο κ. Κατσιφάρας επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα και το έργο αξιολογούνται θετικά από την ίδια την κοινωνία. «Είμαστε μπροστάρηδες, διεκδικητικοί και μάχιμοι. Αντιπροσωπεύουμε μια άλλη πολιτική σχολή. Λειτουργούμε με συνέπεια και καθαρή ματιά στο μέλλον. Δεν μας ταιριάζει το καταγγελτικό ύφος και η αδράνεια» τόνισε ο κ. Περιφερειάρχης.
Στον Απολογισμό Πεπραγμένων 2018 αναλύθηκαν οι ενέργειες, οι δράσεις, η υλοποίηση τους και τα αποτελέσματα αυτών. Η ολοκληρωμένη στρατηγική που ακολούθησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξειδικεύεται στις ενότητες:
«Καθημερινότητα του Πολίτη»
«Επόμενη Μέρα»
«Διεκδικήσεις»
«Θεσμικές Πρωτοβουλίες»
«Ψηφιακή Περιφέρεια»
«Ενεργειακή Περιφέρεια»
«Αγροτική Πολιτική»
«Τουρισμός»
«Η εξέλιξη των υποδομών»
«Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση – Εθελοντισμός και Συνεργασίες»
«Η Περιφέρεια στην Ευρώπη»
«Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct».
Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους Αντιπεριφερειάρχες για τη συμβολή τους στο αποτέλεσμα, όπως επίσης τα στελέχη της Διοίκησης, τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων Εποπτευόμενων Φορέων, την Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αποτελούν τα θεμέλια και τον κορμό αυτού του έργου.
«Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Συμπαραστάτη του Πολίτη. Πιστεύω στο θεσμό, ήταν μια ασπίδα προστασίας και για τη Διοίκηση και για εμάς τους Πολιτικούς» πρόσθεσε ο κ. Κατσιφάρας.
O Απολογισμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
Στην ίδια συνεδρίαση, παρουσιάστηκε το έργο του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Ο Γιώργος Φαλτσέτος, Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της ΠΔΕ αναφέρθηκαν στις υποθέσεις που χειρίστηκε, όπως επίσης ενέργειες διευθέτησης και παρεμβάσεις του που έγιναν κατά το 2018. Έγινε πόλος αναφοράς για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, ακόμα και για υποθέσεις που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του, τις οποίες και διεκπεραίωσε.
Τα πεπραγμένα του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης για το 2018 είναι αναρτημένα στην επίσημη σελίδα της ΠΔΕ (www.pde.gov.gr) στην αντίστοιχη ενότητα.
Εγκατάσταση tablets στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Ψηφιακές ταμπλέτες τοποθετήθηκαν στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου, και λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά τις συνεδριάσεις της 31ης Ιανουαρίου 2019. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα για την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών και για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Περιφέρειας, στο εξής όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε ηλεκτρονική μορφή.

Απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα στην Ειδική Συνεδρίαση με θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Αρχής 2018, στο σύνδεσμο: https://youtu.be/WSKfxrtrrv0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ