Γεωργία Ακριβείας στην Περιφέρεια Απουλία της Ιταλίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Η εμπειρία από το έργο TAGs το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 2020

Mε πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Έργου συνεργασίας TAGs – “Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης”, το οποίο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 885.000,00 € από το Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στην πόλη Brindisi της Ιταλίας στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας CETMA (European Research Center for Technologies Design and Materials).

Το έργο TAGs, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα), συντονίζεται από τον ερευνητικό οργανισμό CREA (Agricultural Research and Economics Council) με έδρα την πόλη Bari σε συνεργασία με το Ευρωπαικό Κέντρο Έρευνας CETMA με έδρα την πόλη Brindisi και την Ομάδα Τοπικής Δράσης “Land of Trulli and Barsento”, από πλευράς της Ιταλίας, ενώ, από την πλευρά της Ελλάδας, με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλαδας, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.
Το κεντρικό θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου ήταν η Γεωργία Ακριβείας, μία στρατηγική καινοτομίας η οποία εφαρμόζεται στην γεωργία και επιτρέπει, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, μία σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα της καλλιέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως την μείωση της κατανάλωσης νερού και χημικών.

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή, Παντελή Μπαρούχα ο οποίος με προφορική εισήγηση ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση και τις τεχνολογίες εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας στη Δυτική Ελλάδα.
Στο περιθώριο του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δράση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (edafologiko.gr) όσον αφορά τις συνεχείς προσπάθειες για την υιοθέτηση τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρο το Δυτικό.
Τιμητική για την Ελληνική παρουσία των δύο φορέων, υπήρξε η θερμή υποδοχή της Προξένου της Ελλάδας επί τιμή στο Bridisi Avv. Antonella Mastropaolo η οποία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη σύνδεση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντίστοιχες τοπικές ομάδες δράσης της περιοχής της Απούλια

Το Συνέδριο αποτέλεσε ενδιαφέρουσα ευκαιρία για εκπροσώπους δημόσιων φορέων, τοπικά εμπλεκόμενων φορέων, Πανεπιστημίων, οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας, εμπορικούς συλλόγους, γεωργικές επιχειρήσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης για αγροτική ανάπτυξη με στόχους την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και νέων ιδεών με τελικό σκοπό να προετοιμάσουν την πορεία για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας.
Πρόκληση του έργου TAGs αποτελεί η προώθηση ενός τρόπου παροχής κινήτρων για την εφαρμογή και προώθηση τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού cluster αποτελούμενου από φορείς έρευνας, καινοτομίας και χάραξης πολιτικών καθώς και από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρεια Απουλία της Ιταλίας.

—————————————————————————————————————————–

www.greece-italy.eu

Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα- Ιταλία είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη δημόσιων φορέων και τοπικών παραγόντων ενδιαφερομένων να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα cross-border projects και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με τελικό στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, Strategically, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την καινοτομία σε έναν αριθμό από τομείς όπως “μπλέ ανάπτυξη”, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή και πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα- Ιταλία έχει στόχο την μέγιστη απορρόφηση 123 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και 15% από εθνική συγχρηματοδότηση 2 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ