ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΄΄ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΡΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΄

Την πλήρη αντίθεσή του εκφράζει ο Γιώργος Καραμητσόπουλος αιρετός του ΠΥΣΔΕ στην εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τον προγραμματισμό των άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες .Με την παραπάνω εγκύκλιο επιχειρείται ουσιαστικά η κατάργηση θεσμικά κατοχυρωμένων οργάνων που έχουν να κάνουν αφενός με την δημοκρατική λειτουργία των σχολείων όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και αφετέρου με την συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης της εκπαίδευσης όπως είναι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Γι’ αυτό και πρέπει άμεσα να αποσυρθεί αναφέρει ο κ.Καραμητσόπουλος .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ