Γνωστοποιήθηκαν οι νέοι προσωρινοί διευθυντές εκπαίδευσης

Τοποθετήθηκαν και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι επιλεγέντες 116 προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Αριστείδης Λουκόπουλος αναλαμβάνει Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Αθανάσιος Σαρδέλης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης (στην Αιτωλοακαρνανία οι Χρήστος Κολοβός και Νίκος Καζαντζής αντίστοιχα) κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ’ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ