Γ.Ο.Ε.Β ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020

Σύσκεψη των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Αιτωλοακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί ,Αχελώου το ερχόμενο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στίς 11:00 το πρωί , στο Αγρίνιο.
Στα πλαίσια της σύσκεψης θα πραγματοποιηθεί ομιλία – ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των εγγειοβελτιωτικών έργων, την αντιμετώπιση προβλημάτων και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.
[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/20_9_16/goeb.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ