Δήμος Αμφιλοχίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών θαλάσσης σε κοινόχρηστους χώρους

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας ενημερώνει τους καταστηματάρχες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών θαλάσσης για το έτος 2022, ότι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, κάνοντας χρήση του συνημμένου αρχείου αίτησης.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην κυρία Αγγελική Βαρελά (26423-60433) στο ισόγειο του Δημαρχείου – Γραφείο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Για την παραλαβή της άδειας απαιτείται η τακτοποίηση όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας, καθώς και η προκαταβολή ύψους 30% επί του αντιτίμου για το έτος 2022.

 

Α Ι Τ Η Σ Η

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ….………………………………………………………

ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ: …………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………..

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………………………

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………………………………………………………..

ΕΔΡΑ: ………………………………………………………………………….

ΑΦΜ: ………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………….……………………………………………

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ………./………./2022

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Δημοτική Ενημερότητα–Ενημερότητα Λιμενικού Ταμείου.
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος.
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:

Π Ρ Ο Σ :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

Παρακαλώ όπως μου εγκρίνετε τη χορήγηση

άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος

2022, που προβλέπεται από την άδεια λειτουρ-

γίας του καταστήματός μου, προκειμένου να

αναπτύξω:

Τραπεζοκαθίσματα
Ομπρέλες

1) Έμπροσθεν του καταστήματός μου επί της

οδού: ..……………………………………………………………….

τμ.: ………………………………………………………………..

2) Έναντι του καταστήματός μου επί της

Πλατείας: ……………….……………………………………………

τμ.: …………………………………….…………………………………

Ο/Η ΑΙΤΩΝ-ΟΥΣΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ