Δήμος Αμφιλοχίας: Παράταση υποβολής αιτήσεων για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων έτους 2022

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο, για το έτος 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για έκδοση νέας άδειας:

1. Αίτηση

2. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί 5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.

Β. Για ανανέωση άδειας:

1. Αίτηση.

2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.

3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί

Επισημαίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση προηγούμενων οφειλών βάσει του ν. 4764/2020 όπως ισχύει με καταληκτική ημερομηνία έως 28-2-2022

Κατάθεση αιτήσεων στο Τμήμα Εσόδων (2ος όροφος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ