Δήμος Ηγουμενίτσας: Υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027

Μέσα από την εμπροσθοβαρή πολιτική που ακολουθείται και προκειμένου ο Δήμος Ηγουμενίτσας να είναι έτοιμος στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 να υποβάλει προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων, απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δέκα (10) τεχνικά δελτία για την ωρίμανση έργων άμεσης προτεραιότητας, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην επόμενη περίοδο του ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος πρότεινε την χρηματοδότηση του για την ωρίμανση των παρακάτω έργων, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητα και στο Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου καθώς και στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό του Δήμου.
Αστική ανάπλαση παραλιακού μετώπου
Διαμόρφωση όλων των τοπικής σημασίας οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας στην Ηγουμενίτσα και στο Λαδοχώρι
Διαμόρφωση των συλλεκτήριων οδών στην Δ.Ε. Ηγουμενίτσας
Διαμόρφωση πεζοδρόμων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας και του Λαδοχωρίου
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηγουμενίτσας
Έργα διευθέτησης ρεμάτων οικισμού Πλαταριάς
Έργα διευθέτησης ρέματος στο Καραβοστάσι
Έργα διευθέτησης ρέματος οικισμού Παραποτάμου
Έργα διευθέτησης ρέματος οικισμού Γραικοχωρίου
Έργα διευθέτησης ρέματος οικισμού Καρτερίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ