ΔΕΗ 350.000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ

Σχετικά στοιχεία για τις οφειλές και τη ρύθμιση των 36 δόσεων παρουσίασε η ΔΕΗ επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα περίπου 350.000 πελάτες έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους προς την επιχείριση .Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πελάτες με τις μικρότερες οφειλές (κάτω από 500 ευρώ), που είναι οι περισσότεροι, αποφεύγουν να διακανονίσουν την οφειλή τους βασιζόμενοι, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, ίσως στην κοινωνική ευαισθησία της Επιχείρησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ