Δημοπρατείται η προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στην Εκπαίδευση – Πάνω από 4 εκατ. ευρώ έχει διασφαλίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για δημοπράτηση της «Δράσης 10.a.1.1-a_3: Εξοπλισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νέα Έργα)», ενός εκ των δύο υποέργων της πράξης με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 4 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τον περασμένο Οκτώβριο έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ την ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω της αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην παρούσα φάση ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στην Εκπαίδευση» προϋπολογισμού 964.560 ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», το υπουργείο Παιδείας έχει ολοκληρώσει τη διαβούλευση και αναμένεται να υποβάλει αίτημα για προέγκριση της δημοπράτησης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία κι έχει φροντίσει να διασφαλίσει το σύνολο της χρηματοδότησης που αφορά τον εξοπλισμό, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται υπολογιστές, servers, σετ ρομποτικής, εκτυπωτές, επιτραπέζιοι βιντεοπροβολείς, διαδραστικό σύστημα, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση ειδών εργαστηρίων για τις ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ