Δημοπρατείται με 2,6 εκατομμύρια ευρώ η «Συντήρηση οδικών αξόνων από Κατάκολο-Αγ. Ανδρέα-Σκουροχώρι-Μυρτιά προς Αγ. Ηλία και Δουνέικα-Αμαλιάδα» της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Στην δημοπράτηση μίας ακόμα σημαντικής εργολαβίας που αφορά στην συντήρηση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο-Αγ. Ανδρέα-Σκουροχώρι-Μυρτιά προς Αγ. Ηλία και Δουνέικα-Αμαλιάδα», συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Θα εκτελεστούν ακόμα εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης κλπ. Το έργο θα εκτελεστεί από την διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που υλοποιεί τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ασφαλέστερες μετακινήσεις και βελτίωση της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκτελεστούν:
Χωματουργικές εργασίες για: καθαρισμό τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της κοπής και του κλαδέματος σπαρτών και δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία, άρση καταπτώσεων, κατασκευή επιχώσεων κτλ.

Τεχνικές εργασίες περιορισμένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών.

Εργασίες οδοστρωσίας με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων.

Ασφαλτικές εργασίες για: αποκατάσταση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με απόξεση ασφαλτοοδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.

Εργασίες σήμανσης-ασφάλειας για την αντικατάσταση φθαρμένων στηθαίων, την τοποθέτηση νέων, την αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών, την τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων οδικής σήμανσης. Την διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Οι θέσεις που χρήζουν επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης έχουν καταγραφεί σε δέκα τέσσερα τμήματα του επαρχιακού οδικού άξονα και των συνδετήριων οδών, τα οποία είναι:

από Αγ. Ιωάννη προς Διασταύρωση Σκουροχωρίου.

από Διασταύρωση Σκουροχωρίου επί της Ε.Ο. Αγ. Ιωάννη-Λαστέικα έως εντός του οικισμού Σκουροχωρίου.

από Ε.Ο. Πύργου – Κατακόλου προς Σκουροχώρι μέχρι την Εκκλησία Σκουροχωρίου.

από Ε.Ο. Πύργου – Κατακόλου (θέση «Συκιά») προς Αγ. Ανδρέα.

Οδικός άξονας (τμήμα Επαρχιακής Οδού Κατακόλου- Σκουροχωρίου-…. Καρδαμά- Αμαλιάδα) Κορακοχωρίου- Σκουροχωρίου.

Οδικός άξονας Λεβεντοχωρίου προς διασταύρωση με οδό Σκουροχωρίου- Σκαφιδιάς.

Οδικός άξονας Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς.

Οδικός άξονας Σκουροχωρίου- Σκαφιδιάς.

Οδικός άξονας Σκουροχωρίου- Μυρτιάς (Τμήμα Επαρχιακής Οδού Κατακόλου- Σκουροχωρίου-Καρδαμά- Αμαλιάδα).
Οδικός άξονας από διασταύρωση Σκουροχωρίου- Σκαφιδιάς μέχρι Καλακέικα.

Οδικός άξονας Καλακείκα (σιδηροδρομικές γραμμές) έως διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό Κατακόλου- Σκουροχωρίου – Καρδαμά- Αμαλιάδα (εντός οικισμού Μυρτιάς).

Οδικός άξονας Μυρτιά – Δουνέικα (τμήμα της Επαρχιακής Οδού Κατακόλου- Σκουροχωρίου- Καρδαμά- Αμαλιάδα).

Οδικός άξονας Δουνέικα- Λατίφη (τμήμα της Επαρχιακής Οδού Κατακόλου- Σκουροχωρίου-Καρδαμά- Αμαλιάδα).

Οδικός άξονας Λατίφη- Καρδαμάς- Αμαλιάδα (τμήμα της Επαρχιακής Οδού Κατακόλου- Σκουροχωρίου-Καρδαμά- Αμαλιάδα).

Με βάση τα τεύχη δημοπράτησης ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικών προσφορών είναι η 4η Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11 Απριλίου 2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ