ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 11 ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Στην τοποθέτηση 11 νέων μεταλλικών – οικοδομικών κάδων, στους οποίους οι
δημότες μπορούν να εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα προχώρησε η Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου.
Οι συγκεκριμένοι κάδοι τοποθετήθηκαν με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και
εξασφάλιση της υγιεινής για τους κατοίκους του Δήμου Αγρινίου .
[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/16_1_19/KADOI.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ