ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ LEADER

Στελέχη της Αναπτυξιακής “Ήπειρος” ανέλυσαν τις προοπτικές του προγράμματος λίντερ στους κατοίκους του Δήμου Δωδώνης και παρουσίασαν τον πρώτο σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί. Το πρόγραμμα LEADER θα εφαρμοστεί στους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με την πρόταση που έχει καταρτιστεί, ο προϋπολογισμός του θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ