Διάνοιξη οδών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για τη διάνοιξη οδών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. Πρόκειται για ένα σύνολο παρεμβάσεων που στοχεύουν στην καλύτερη πρόσβαση και τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Τα έργα περιλαμβάνουν διάνοιξη, ασφαλτόστρωση, δημιουργία πεζοδρόμων, κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων και δημιουργία υποδομών ηλεκτροφωτισμού.

Την ικανοποίηση του για την πορεία των εργασιών εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου : «Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών μας και γι’ αυτό και φροντίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας να επιλύονται λειτουργικά ζητήματα. Σταδιακά υλοποιούμε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων με τη διάνοιξη και ανακατασκευή των χωμάτινων δρόμων γύρω από το δημοτικό σχολείο. Οι οδοί ανακατασκευάζονται ώστε να είναι προσβάσιμοι και ασφαλείς».

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο «Διανοίξεις –Ασφαλτοστρώσεις –Βελτιώσεις οδών σχεδίου πόλης Περιοχής Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 1.860.000,00 €.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ