Διαβαλκανικό Workshop με αντικείμενο «η Προστασία των Γυπών στα Βαλκάνια».

Ένα μεγάλο συνέδριο με εκπροσώπηση από όλες τις χώρες των Βαλκανίων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διήμερο 7- 9 Δεκεμβρίου στο Μεσολόγγι από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων.

Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι «η Προστασία των Γυπών στα Βαλκάνια».

WORKSHOP PROGRAM:

Friday, 7 Dec. 2018 (total duration 15:00-19:30)

15:00-15:30 Welcome, Representatives from Local Authorities

Presentations from Greece: 12 minutes presentation 3 minutes Q&A

 

Time

Title

Organization

Speaker

Session A: The protected area of Messolonghi Lagoon – Akarnanika Mountains

(LM-AM)

1

15:30-15:45

General description of the protected area of LM-AM

Management body of LM-AM

Yannis Kasvikis

2

15:45-16:00 The international importance of LM-AM for birds

Hellenic Ornithological Society (HOS)

Kostas Papakonstantinou

3

16:00-16:15 The experience of a IBA caretaker in LM-AM Ornithoparatirites Messolonghiou

Nikos Noulas

4

16:15-16:30

Forest Service of Messolonghi: Prospects and Perspectives

Forest Service of Messolonghi

Yannis Deligiannis

Session B:Vulture status in Greece

5 16:30-16:45

An overview of vulture status in Greece: past & present

Free lance – HOS

Stratis Bourdakis

6

16:45-17:00

Vulture status in Evros and Rhodopes, Past-Present-Future

WWF-Greece

Dora Skartsi

7

17:00-17:15

After the Nestos gorge mass poisoning event: opportunities for recovery

Forest Office of Stavroupoli

Panagiotis Vafeidis

8

17:15-17:30 The importance of Voras mts (Kaimaktsalan – tjena – pinovo) Balkan Vulture conservation

Forest Service of Aridaia

Pantelis Konstantinou

9

17:30-17:45

The importance of Pindos mountains for Balkan Vulture conservation

Ministry of Environment and Energy (E&E)

Rigas Tsiakiris

10

17:45-18:00

The Cretan Vulture Paradise: an overview

NHMC

Stavros Xirouchakis
  18:0018:30

COFFEE BREAK

Session C:Vulture conservation actions in Greece

11

18:30-18:45

Extensive livestock breeding: its importance for rural economy and biodiversity

Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece & the Ionian, Coordinator’s Office

Yannis Kazoglou

12 18:45-19:00 The final countdown: an overview of the 2 Life projects for the protection of the Egyptian vulture in Greece

HOS

Dimirtis Vavylis

13

19:00-19:15

Review on poison baits situation in Greece: The work of the AntiPoison Taskforce

HOS

Konstantina Ntemiri

14

19:15-19:30 Lessons learned from the first antipoison dog unit in Greece

WWF Greece

Elzbieta Kret

15 19:30-19:45 LIFE Natura “Themis”: Awareness project on wildlife crime prosecution and environmental liability in Natura 2000 areas in Crete

UoC – NHMC

Michalis Probonas
16 19:45-20:00 Vulture cases in ANIMA – “Paratiro: a citizen science tool

ANIMA

Maria Ganoti & Anna Kazazou

17

20:00-20:15

Wind farm spatial planning and vulture sensitivity maps. Using telemetry to predict collision mortality at operating and proposed wind farms”

Forest Service of Soufli

Dimitris Vasilakis

Saturday, 8 Dec 2018 (total duration 09:30-19:20 including breaks and excursion)

 

Time

Title

Organization

Speaker

Session D:Vulture conservation actions in Balkans

1

09:30-09:45 Vulture Conservation in Europe and Balkan Peninsula.

VCF

Jose Tavares

2

09:45-10:00

Balkan Vulture Action Plan with focus on the Balkan-Anti-Poisoning Project

VCF

Jovan Andevski

3

10:00-10:15

LIFE IP 4Natura – Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece.

Ministry of E&E

Alexandra Kavvadia

4

10:15-10:30

Vulture conservation in Croatia

Grifon – Birds of Prey Conservation Society

Susic Goran

5

10:30-10:45

Vulture conservation in Serbia

Institute for Biological Research of the University of Belgrade & Birds of prey protection Foundation Serbia

Sasa Marinkovic & Irena Hribsek

6 10:45-11:00 Vulture conservation in FYROMacedonia

AQUILA

Emanuel Lishichanetz

7

11:00-11:15

Vulture conservation in Bulgaria

Green Balkans NGO

Ivaylo Klisurov

8

11:15-11:30

Vulture conservation in Albania

PPNEA

Mirjan Topi

  11:30-11:45

Coffee break

Session E: tackling threats and building network opportunities

9

11:45-12:00

“Carry on carrion; Conservation values of vultures from global to local perspectives”

Aristotelian University of Thessaloniki

Maria Panagiotopoulou

10

12:00-12:15

“Popular mythologies about vultures and other carrion-eating birds”

University of Ioannina & HOS

Kalliopi Stara

11 12:15-12:30

Wild canids, stray dogs, livestock damage, poison baits, compensation policies and vulture survival: a complex equation, with or without solutions

Aristotelian University of Thessaloniki Theodoros Kominos & Antonia Galanaki
12 12:30-12:45

Wind farm development, a possible devastating threat to raptor population in mainland Greece

HOS

Stavros Xirouchakis

13

12:45-13:00

Reinforcement of Vultures in Cyprus: material–methods and first results

Game and fauna service Cyprus, Ministry of Interior Cyprus

Minas Stavrinides
14 13:00-13:15

Reintroduction projects of Vultures in Bulgaria

FWFF

Emilian Stoynov
15 13:15-13:30

Marking of Vultures in Balkans

FWFF

Hristo Persev

16

13:30-13:45

Captive breeding in Bulgaria and Zoo networks in Europe

Green Balkans NGO

Ivaylo Klisurov

17

13:45-14:00

Vultures and animal by-products management in Greece: Legislation implementation and guidelines for the competent authorities

HOS

Vasileios Papadopoulos

18

14:00-14:15

Rehabilitation legislation and facilities in Greece: past-present and future

Department of Wildlife & Hunting Management, Hellenic Ministry of Environment & Energy

Xristos Sokos

  14:15-15:00

Lunch break

  15:00-18:00

Small field trip to Kleissoura Canyon (Griffon Roosting Place)

Session F: Round tables

   

SUBJECT

FACILITATORS

1

18:0019:00

Networking, common monitoring, project opportunities and fund raising campaign in Balkans

Emilian Stoynov & Tsiakiris Rigas

2

18:0019:00 Common threats-common conservation actions (wind farms-poison etc)

Konstantina Ntemiri & Hristo Persev

3

18:0019:00

Population management: reintroduction, captive breeding, vulture restaurants etc

Stavros Xirouchakis & Maria Ganoti/Green Balkan Representative

4

18:0019:00

People, vultures and animal husbandry: conservation action, public awareness, local products etc

Goran Susic and Kalliopi Stara

5

19:00-19:30

Presentations of each working group main results and discussion

(5 minutes each)

Rigas Tsiakiris

Sunday, 9 Dec 2018

Field trip in the Messolonghi Lagoon National Park (lunch onboard).

09:30 Departure – Visit to the Griffon adaptation aviary.

10:00 -12:00 Satellite marking of Griffon Vulture and bird release

12:00 -16:00 Round trip from the mountain to the wetlands, lunch stop included

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ