Δύο νέες εγκρίσεις έργων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» συνολικού ύψους 465.800 ευρώ

Δύο νέες προτάσεις του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για ένταξη έργων, εγκρίθηκαν σήμερα και εντάχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “ΦιλόΔημος»
Το πρώτο έργο αφορά την «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» συνολικού ύψους 211.000 ευρώ. Με την διασφάλιση της χρηματοδότησης υλοποιείται ο σχεδιασμός του Δήμου για κατασκευή ή πλήρη αναβάθμιση των χώρων αναψυχής παιδιών στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
Το δεύτερο έργο αφορά «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού ύψους 254.800 ευρώ.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος αναφέρει σχετικά τις σημερινές εγκρίσεις πως «Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ανταποκρίνεται άμεσα στις προσκλήσεις ένταξης έργων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας προς όφελος των συνδημοτών μας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ