Δύο συμβάσεις κατασκευής έργων προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Δύο συμβάσεις κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα για τη Μέση Κέρκυρα, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 285.539,14 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε
Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε εκτέλεση της με αρθ. Πρ. 45251/18462/02-06-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν., είναι ο Φρειδερίκος Κόλλας του Σπυρίδωνος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας «ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Για τη Βόρεια Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 261.748,05 ευρώ με ΦΠΑ.

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε εκτέλεση της με αρθ. Πρ. 45251/18462/02-06-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν., είναι ο Σωκράτης Ξεπαπαδέας του Δημητρίου, νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. – Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ».

Η ολική προθεσμία περάτωσης και των δύο έργων έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ