Δ.Αγρινίου – Τρίτη φάση της «Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021»

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι μέχρι την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου μπορούν όσοι πολίτες δεν έχουν ακόμη απογραφεί να απευθύνονται σε γραφεία του Δήμου Αγρινίου.
Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Συγκεκριμένα τα γραφεία που λειτουργούν είναι:
  Δημαρχείο Αγρινίου – Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος όροφος
Καθημερινά από 9:00 π.μ. -13:00μ.μ. και 17:00μ.μ -19:00 μ.μ
Σαββατοκύριακο 9:00 π.μ.-13:00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ 26413 60393
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΚΕΠ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
              15.2.2022 έως και 21.2.2022 (και Σαββατοκύριακο)
ώρες: 9:00π.μ. – 13:00μ.μ  
τηλ   2641360801
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ (πρώην Δημαρχείο ΘΕΣΤΙΕΩΝ)
             15.2.2022 έως και 21.2.2022 (εκτός Σαββατοκύριακου)
ώρες: 9:00π.μ. – 15:00μ.μ  
τηλ  2641360912

Οι δημότες προκειμένου να απογραφούν θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού που θα απογράψουν. Ιδιαίτερα βοηθητικό θα είναι εάν προσκομίσουν τον 12ψήφιο Μοναδικό Κωδικό Απογραφής.
Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή ο πολίτης λαμβάνει από την εφαρμογή νέο «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» που αντιστοιχεί στην κατοικία του. Με τον τελευταίο και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού του. Με την οριστική υποβολή του ερωτηματολογίου, ο πολίτης λαμβάνει Βεβαιωτικά Απογραφής.

Η Απογραφή καθορίζει το μέλλον του Δήμου μας για τα επόμενα 10 χρόνια.
Απογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε. Όλοι μετράμε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ