Δ. Λευκάδας – Υποβολή προτάσεων για κοινωνικές δράσεις

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων στο Δήμο Λευκάδας την επόμενη τριετία, στα πλαίσια της 5ης φάσης εξειδίκευσης του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, βάσει του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».
Ο Δήμος Λευκάδας κατέθεσε συνολικά 5 προτάσεις που στοχεύουν στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας με την δημιουργία2 νέων δομών (Κέντρο Κοινότητας, Παροχή Συσσιτίου) και την ενίσχυση των 3 υφιστάμενων δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ).
Το Κέντρο Κοινότητας θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες στην περιοχή του Δήμου μας.
Η Δομή Συσσιτίου θα εξυπηρετεί σε σταθερή βάση ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Οι υφιστάμενες δομές Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας στελεχώνονται και ενισχύονται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας σε τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης – υπόδησης, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Ενισχύεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Λευκάδας για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα.
Οι προαναφερόμενες δράσειςεντάσσονται στην Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, η οποία βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.
Η απαιτούμενη χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, για κάθε δομή υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός ενώ θα απασχοληθούν συνολικά 15 εργαζόμενοι, οι προσλήψεις των οποίων θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία, μέσω των συγκεκριμένων δράσεων, ποιοτικών κοινωνικών δομών οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας που διαβιούν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ