Δ.Τραπεζιώτης: “Μαζί με τους πολίτες διαμορφώνουμε την πρότασή μας για το Δήμο Αγρινίου και ζητάμε τη γνώμη τους”

Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προσεγγίζοντας τον Δήμο ως θεσμό και στοχεύοντας στη θεσμική ανασυγκρότηση του με την απόδοση όλων των πολιτικών λειτουργιών στους πολίτες
προτείνει τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος συμμετοχής των πολιτών με λαϊκές συνελεύσεις και συμμετοχικό προϋπολογισμό, τοπικά δημοψηφίσματα, λογοδοσία Δημάρχου και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και με εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας.

Πέρα από τη συλλογή, με άμεση και ζωντανή επαφή, των απόψεων των συμπολιτών μας για τα κρίσιμα προβλήματα του Δήμου Αγρινίου ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ενεργοποίησε την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας απευθυνόμενος στους πολίτες με τη σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου.

Οι απαντήσεις και προτάσεις των πολιτών θα συνδιαμορφώσουν τη συνολική πρότασή του συνδυασμού για τον Δήμο Αγρινίου.

Οι προτάσεις-γνώμες και οι απαντήσεις των πολιτών μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδυασμού : anexartitiprot@gmail.com
Το κείμενο με τα θέματα και τις ερωτήσεις θα παραμείνει στη δημοσιότητα για 10 ημέρες.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Η γνώμη – πρότασή σας για τη θέσπιση διαδικασιών και τρόπων συμμετοχής των πολιτών στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων.
2. Η γνώμη – πρότασή σας για την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου προς τους πολίτες. Πρέπει ο Δήμος να εκσυγχρονιστεί και αν ναι με ποιόν τρόπο; Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και την καινοτομία θα διευρύνουν τις δυνατότητες και τις λύσεις που μπορούν να δοθούν ως πρακτικές εφαρμογές για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και για την βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και των υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει οι Δήμοι;
3. Η γνώμη – πρότασή σας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τον Δήμο Αγρινίου και την αναβάθμιση των υφιστάμενων Υπηρεσιών και υποδομών Κοινωνικής Μέριμνας. Πρέπει να συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών;
4. Μπορεί ο Δήμος Αγρινίου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και με ποιο τρόπο;
5.Με τι μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου μπορεί να επιτευχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία;
6.Η γνώμη – πρότασή σας για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στο Δήμο μας.
7. Η γνώμη – πρότασή σας για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο Δήμο μας.
8. Η γνώμη – πρότασή σας για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δήμου μας.
9. Η γνώμη – πρότασή σας για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας (ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος, παραγωγή ποιοτικών και επωνύμων προϊόντων κλπ) .
10. Η γνώμη – πρότασή σας για τις παρεμβάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή ώστε ο Δήμος Αγρινίου να γίνει ελκυστικός προκειμένου να δημιουργήσουμε επισκεψιμότητα στην περιοχή μας.
11. Η γνώμη – πρότασή σας για την άμεση και ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.
12. Η γνώμη – πρότασή σας για την ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και την καθαριότητα στον Δήμο μας. Πρέπει ο Δήμος Αγρινίου να προωθήσει την ανακύκλωση στην πηγή και την κυκλική οικονομία; Η γνώμη σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
13. Η γνώμη – πρότασή σας για τις απαιτούμενες υποδομές, δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος στους τομείς της Παιδείας, του πολιτισμού και του Αθλητισμού.
14. Η γνώμη – πρότασή σας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον Δήμο μας.
15. Η γνώμη – πρότασή σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας.
16. Η γνώμη – πρότασή σας για τη δημιουργική διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία του Δήμου μας.
17. Με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και δημιουργία ισχυρών Τοπικών Κοινοτήτων;
18. Υπάρχει ανάγκη επαύξησης των κοινοχρήστων χώρων και του πρασίνου στο Δήμο μας;
19. Η γνώμη – πρότασή σας για τη βελτίωση τις αστικής συγκοινωνίας και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας με εναλλακτικές μορφές μετακίνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
20. Παρεμβάσεις του Δήμου ενάντια στους πλειστηριασμούς των λαϊκών περιουσιών και στις αποκοπές του ρεύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνδυασμού
Η σημερινή Δημοτική Αρχή ουδέποτε μέχρι σήμερα ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων. Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προσεγγίζει τον Δήμο ως θεσμό και στοχεύει στη θεσμική ανασυγκρότηση του με την απόδοση όλων των πολιτικών λειτουργιών στους πολίτες
Πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος συμμετοχής των πολιτών με λαϊκές συνελεύσεις και συμμετοχικό προϋπολογισμό, τοπικά δημοψηφίσματα, λογοδοσία Δημάρχου και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και με εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας.
Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία ήδη λειτουργεί σε διάφορες εκδοχές χάρις στις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και την επιθυμία των πολιτών να εισακουστούν. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες για πολιτική συζήτηση και συμμετοχή. Πέρα από τη συλλογή, με άμεση και ζωντανή επαφή, των απόψεων των συμπολιτών μας για τα κρίσιμα προβλήματα του Δήμου μας ο Συνδυασμός μας ενεργοποιεί σήμερα και την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας απευθυνόμενος στους πολίτες με τη σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις και προτάσεις των πολιτών θα συνδιαμορφώσουν τη συνολική πρότασή μας για τον Δήμο Αγρινίου. Οι προτάσεις-γνώμες και οι απαντήσεις των πολιτών μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδυασμού μας: anexartitiprot@gmail.com
Ακολουθεί το κείμενο με τα θέματα και τις ερωτήσεις το οποίο θα παραμείνει στη δημοσιότητα για 10 ημέρες.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Η γνώμη – πρότασή σας για τη θέσπιση διαδικασιών και τρόπων συμμετοχής των πολιτών στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων.
2. Η γνώμη – πρότασή σας για την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου προς τους πολίτες. Πρέπει ο Δήμος να εκσυγχρονιστεί και αν ναι με ποιόν τρόπο; Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και την καινοτομία θα διευρύνουν τις δυνατότητες και τις λύσεις που μπορούν να δοθούν ως πρακτικές εφαρμογές για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και για την βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και των υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει οι Δήμοι;
3. Η γνώμη – πρότασή σας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τον Δήμο Αγρινίου και την αναβάθμιση των υφιστάμενων Υπηρεσιών και υποδομών Κοινωνικής Μέριμνας. Πρέπει να συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών;
4. Μπορεί ο Δήμος Αγρινίου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και με ποιο τρόπο;
5.Με τι μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου μπορεί να επιτευχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία;
6.Η γνώμη – πρότασή σας για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στο Δήμο μας.
7. Η γνώμη – πρότασή σας για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο Δήμο μας.
8. Η γνώμη – πρότασή σας για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δήμου μας.
9. Η γνώμη – πρότασή σας για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας (ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος, παραγωγή ποιοτικών και επωνύμων προϊόντων κλπ) .
10. Η γνώμη – πρότασή σας για τις παρεμβάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή ώστε ο Δήμος Αγρινίου να γίνει ελκυστικός προκειμένου να δημιουργήσουμε επισκεψιμότητα στην περιοχή μας.
11. Η γνώμη – πρότασή σας για την άμεση και ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.
12. Η γνώμη – πρότασή σας για την ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και την καθαριότητα στον Δήμο μας. Πρέπει ο Δήμος Αγρινίου να προωθήσει την ανακύκλωση στην πηγή και την κυκλική οικονομία; Η γνώμη σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
13. Η γνώμη – πρότασή σας για τις απαιτούμενες υποδομές, δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος στους τομείς της Παιδείας, του πολιτισμού και του Αθλητισμού.
14. Η γνώμη – πρότασή σας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον Δήμο μας.
15. Η γνώμη – πρότασή σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας.
16. Η γνώμη – πρότασή σας για τη δημιουργική διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία του Δήμου μας.
17. Με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και δημιουργία ισχυρών Τοπικών Κοινοτήτων;
18. Υπάρχει ανάγκη επαύξησης των κοινοχρήστων χώρων και του πρασίνου στο Δήμο μας;
19. Η γνώμη – πρότασή σας για τη βελτίωση τις αστικής συγκοινωνίας και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας με εναλλακτικές μορφές μετακίνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
20. Παρεμβάσεις του Δήμου ενάντια στους πλειστηριασμούς των λαϊκών περιουσιών και στις αποκοπές του ρεύματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ