Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2020.

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2020.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό απόλυτα υλοποιήσιμο ο οποίος ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής : «Ξεκινήσαμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Αγρινίου. Χωρίς πολλά λόγια, με αφοσίωση και συστηματική δουλειά καταφέραμε, όχι απλά, να νοικοκυρέψουμε το Δήμο αλλά να επενδύσουμε στο μέλλον με έργα που οδηγούν την πόλη στην επόμενη ημέρα.
Παρακολουθώ τη συζήτηση και νιώθω την ανάγκη να σας πω ότι η ψήφιση του Προϋπολογισμού είναι θέμα μείζονος σημασίας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η στείρα αντιπολίτευση δεν οδηγεί πουθενά και έχει μόνο πρόσκαιρα οφέλη.
Με αίσθημα ευθύνης λοιπόν σας παρουσιάζουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος σέβεται τον Αγρινιώτη, το δημόσιο χρήμα και την πόλη. Απόλυτα προσανατολισμένοι στη διαρκή αναβάθμιση του Αγρινίου. Ο αγώνας είναι καθημερινός και δύσκολος, αλλά κάθε χρόνο σημειώνονται βήματα προόδου. Ο προϋπολογισμός του 2020 είναι αναβαθμισμένος ποιοτικά και ποσοτικά σε σχέση με το 2019 αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα. Το τεχνικό σκέλος είναι απολύτως συμβατό με τον σχεδιασμό μας. Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα χρηστής διοίκησης, συνέπειας λόγων και έργων και λειτουργεί ως επιστέγασμα της σημαντικής προσπάθειας των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών τους οποίους θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά».

Στοιχεία του προϋπολογισμού 2020
Έσοδα προϋπολογισμού
Ταξινομούνται με κριτήριο τη προέλευσή τους και διακρίνονται σε :
ΤΑΚΤΙΚΑ (ΚΑ : 0): 20.323.180,05
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΚΑ : 1): 29.254.687,85
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. Βεβ. 1η φορά (ΚΑ : 2): 1.883.559,57
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ επαναβ. παλ. (ΚΑ : 3): 9.493.454,30
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ υπέρ δημοσίου (ΚΑ : 4): 9.155.194,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΚΑ : 5): 5.262.793,23
Γενικό σύνολο εσόδων : 75.372.869,00 €

Δαπάνες προϋπολογισμού
Ταξινομούνται με κριτήριο το είδος τους και διακρίνονται σε :
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑ : 6): 25.479.543,93
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΑ : 7) : 30.487.001,83
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΚΑ : 81) : 3.396.221,17
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (ΚΑ : 82) : 6.741.850,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΑ : 85) : 8.537.536,73
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑ : 9) : 730.715,34
Γενικό σύνολο δαπανών : 75.372.869,00 €

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ