Εγκρίθηκε το ένα τμήμα στο ΕΠΑΛ Καινούργιου

Όπως γνωστοποιήσε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και Πρόεδρος ΠΕΤΕΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ Κώστας Κορδάτος, ο αγώνας των μαθητών – γονέων και των καθηγητών, όπως και η αγωνία της τοπικής κοινωνίας για την τύχη του ΕΠΑΛ Καινούργιου στην περιοχή έφερε αποτέλεσμα με την συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η μία ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης Οικονομικών Υπηρεσιών», από τις δύο που δεν είχαν εγκριθεί στο ΕΠΑΛ Καινούργιου . Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποιεί το σχολικό συμβούλιο, που είχε ζητήσει την έγκριση και των δύο ειδικοτήτων, δηλαδή και εκείνη των «Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού» του ΕΠΑΛ Καινούργιου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέλλον του ολιγομελούς τμήματος «θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα της κοινότητας να συνεχίσει να διεκδικεί την έγκριση της ειδικότητας, γιατί το αίτημα είναι δίκαιο και αληθινό».

ακολουθεί η απόφαση με θέμα
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Έγκριση, κατ ́ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2018-2019, της λειτουργίας
ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ_ΕΠΑΛ_20_09_2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ