ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το σχεδίο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 .Τα προβλεπόμενα Έσοδα στο σχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 ανέρχονται στα 146.707.836,82 ευρώ, ενώ οι προβλεπόμενες Δαπάνες ανέρχονται στα 146.707.836,82 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ