ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΟΣ

Με αφορμή την πρόσφατη επίσημη αγιοκατάταξη του τοπικού μας Αγίου Βλασίου του Ακαρνανός, σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως σήμερα Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, αναγνώσθηκε η παρακάτω Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Κοσμά.

[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/24_9_16/REP_MHTROPOLITHS.mp4″]

 

 

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Μέ τήν παροῦσα ἐγκύκλιό μου θέλω νά σᾶς γνωρίσω μερικές σκέψεις μου, γιά νά δοξάσουμε τόν Κύριο ὅλοι μας, ὅλα τά μέλη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά τό μεγάλο πνευματικό δῶρο, πού μας χάρισε ἡ ἀγάπη Του.

Δόξα τῷ Τριαδικῷ ἡμῶν Θεῶ, πάντων ἕνεκεν.

Πόθος μας πολυετής καί διακαής ἦταν νά δοῦμε στό ὀρθόδοξο ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐγγεγραμμένο τό ὄνομα τοῦ μεγάλου μας τοπικοῦ ἁγίου, ἱερομάρτυρος Βλασίου, τοῦ ἐν Σκλαβαίνοις Ἀκαρνανίας ἀσκήσαντος καί μαρτυρήσαντος. Ὁ πόθος μας αὐτός ἐκπληρώθηκε.

Ὁ ἅγιος Βλάσιος ἔζησε, ἀσκήθηκε καί ἐμαρτύρησε στά τέλη τοῦ 10ου καί στίς ἀρχές τοῦ 11ου αἰῶνος μ.Χ. Ἦταν ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σκλαβαίνων Βονίτσης κι ἐκεῖ στήν Ἱερά Μονή του ὁ ἴδιος, οἱ συμμοναστές του καί πλῆθος ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παιδιῶν τελοῦσαν ἀγρυπνία στήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στίς 24 Ἰουνίου τοῦ ἔτους 1006 (παλαιό ἡμερολόγιο).

Εἰσώρμησαν τότε τά ξημερώματα, πρίν ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία, στήν Ἱερά Μονή ἄγριοι ἀγαρηνοί πειραταί, οἱ ὁποῖοι ὁδήγησαν σέ φρικτά βασανιστήρια καί μαρτυρικό θάνατο τόν ἅγιο Βλάσιο, τούς συμμοναστάς του καί πλῆθος κόσμου.

Δέν περιελήφθη ὅμως στό ὀρθόδοξο μαρτυρολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ἅγιος Βλάσιος.

Πάντοτε ὑπῆρχε μέσα μας ὁ πόθος τῆς ἁγιοκατατάξεως τόσο τοῦ ἁγίου Βλασίου, ὅσο καί τῶν συμμαρτυρησάντων συμμοναστῶν του. Ὁ πόθος ὅμως αὐτός ἔγινε ἀσίγαστος καί αὐξήθηκε ὅταν ὁ σύγχρονος ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης δέχθηκε στό ἁγιορείτικο κελλί του τήν ἐμφάνισι καί τήν ἀποκάλυψι τοῦ ἁγίου Βλασίου.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος, μετά τήν ἐμφάνισι τοῦ ἁγίου Βλασίου, μέ πολύ εὐλάβεια καί ἀγάπη θέλησε νά ἔλθῃ στά Σκλάβαινα νά προσκυνήσῃ τόν ἅγιο Βλάσιο. Ἔτσι, τήν 20ή Μαΐου τοῦ ἔτους 1980, ἦλθε στό Ἀγρίνιο καί μαζί μεταβήκαμε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου μας στά Σκλάβαινα. Ὁμολογουμένως ἐθαύμασα καί ἐδιδάχθηκα πολύ βλέποντας ἕναν ἅγιο νά προσκυνῇ μέ βαθειά εὐλάβεια καί ταπείνωσι ἕναν ἄλλο ἅγιο.

Δόξα τῷ Θεῷ! Αὐτές τίς ἡμέρες τό σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, κατόπιν ἐνεργειῶν καί προτάσεώς μας, ἀλλά καί ἐγκρίσεως καί προτάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνέκρινε τήν ἁγιοκατάξι τόσον τοῦ ἁγίου Βλασίου, ὅσον καί τῶν συμμαρτυρησάντων του. Ἔτσι ὁ ἅγιος Βλάσιος μετά τῆς συνοδείας του, εἶναι πλέον καί ἐπισήμως ἁγιοκατεταγμένοι στό ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἐλᾶτε, ἀγαπητοί, νά δοξάσουμε τόν Κύριό μας, νά εὐχαριστήσουμε τούς νεοφανεῖς ἁγίους μας καί νά γεμίσουμε ἀπό πνευματική χαρά. Ἐλᾶτε νά εὐχαριστήσουμε καί τόν ἅγιο Παΐσιο γιά τή συμβολή του καί τήν τιμή πρός τόν ἅγιο Βλάσιο.

Ἐπιτρέψατέ μου, μέ πολύ υἱικό σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη, ὑποκλινόμενος νά εὐχαριστήσω τό σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ καί τήν περί Αὐτόν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ μας Ἐκκλησίας, διότι μέ πολύ ἀγάπη πρός τόν Ἅγιό μας, ἀλλά καί πρός ὅλους μας, ἀποδέχθηκαν τήν πρότασί μας καί μᾶς χάρισαν τήν ἁγιοκατάξι.

Μέ υἱικό σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη εὐχαριστοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι ἔκαναν δεκτή τήν πρότασί μας καί τήν ὑπέβαλαν ἁρμοδίως στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους τούς ἀδελφούς ἁγίους ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν μέ τήν ἀγάπη τους στήν ἁγιοκατάξι.

Θεωρῶ χρέος καί εὐγνωμοσύνης καθῆκον τό νά εὐχαριστήσουμε αὐτή τή στιγμή τόν πολυσέβαστο, λόγιο, ἁγιασμένο γέροντα καί πνευματικό, ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστῖνο Κατσαμπίρη, ἱεροκήρυκα, γέννημα καί θρέμμα τῶν Σκλαβαίνων, ὁ ὁποῖος ἐφησυχάζει στήν ἰδιόκτητο Ἡσυχαστήριό του, κοντά στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Βλασίου. Στόν π. Αὐγουστῖνο ὀφείλεται ἡ γνωριμία μας μέ τόν ἅγιο Βλάσιο, διότι αὐτός ἔγραψε γιά τή ζωή, τά θαύματα, τίς ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου. Εὐχόμαστε νά τοῦ χαρίζῃ ὁ Κύριος ὑγεία, δύναμι καί ἁγιασμό.

Ἀκόμη νά εὐχαριστήσουμε ὅλους τους ἱερεῖς μας, τούς συνεργάτας μας, τούς ἱερεῖς τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγίου μας καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια Παλαίρου καί Σκλαβαίνων, οἱ ὁποῖοι μέ κάθε τρόπο βοήθησαν στήν ἁγιοκατάξι.

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Πάντοτε βέβαια, ἀλλά ἀπό τώρα καί ἐπισήμως, ὁ ἅγιος Βλάσιος καί οἱ συμμαρτυρήσαντες ὅσιοι εἶναι ἀνάμεσά μας σκέπη καί προστασία, δέονται γιά ἐμᾶς, μᾶς φωτίζουν μέ τήν ἁγία τους ζωή, μέ τήν ὁμολογία τους, τό μαρτύριό τους, τήν συνεχῆ παρουσία τους, τά θαύματά τους.

Κάθε στιγμή, μᾶς ἀφυπνίζουν, μᾶς ὑποκινοῦν νά ἀγωνιζόμαστε στήν ὑποτονική πνευματικά ἐποχή μας, στούς προδοτικούς χρόνους μας.

Μή παύσουμε ποτέ νά ἀνταποδίδουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Κύριό μας, Τόν ἁγιάσαντα τόν ἅγιο Βλάσιο,.

Μή παύσουμε νά εὐχαριστοῦμε τόν ἅγιο Βλάσιο. Ἄς θελήσουμε νά τόν κάνουμε ἅγιο τῆς καρδιᾶς μας. Νά τόν πλησιάσουμε, νά τόν γνωρίσουμε καλά, νά τόν ἀγαπήσουμε, νά τόν κάνουμε φίλο καλό, προστάτη μας, νά μιλᾶμε πάντοτε μαζί του. Νά θελήσουμε νά τόν μιμηθοῦμε περισσότερο στήν πίστι, στήν καθαρότητα, στήν εὐλάβεια, στήν ὁμολογία Χριστοῦ, στή λατρευτική καί μυστηριακή ζωή. Καί τόν Ἱερό Ναό του, τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, τόν ἁγιασμένο τάφο του, νά τόν κάνουμε προσκύνημα πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ μας, καταφυγή μας.

Στίς μέρες μας, πού πολλοί θολωμένοι καί ἄσχετοι, ἄνθρωποι μέ σάρκινα καί γήινα μόνο ἐνδιαφέροντα, προσπαθοῦν νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τόν Τριαδικό μας Θεό καί τήν ὀρθόδοξο ἀλήθεια, νά ξεριζώσουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς καρδιές μας, ἐμεῖς νά ἀντιπαραθέτουμε τούς ἁγίους μας, τήν ἀκτινοβόλο ζωή τους, τά θαύματά τους, τήν ἀγάπη τους. Ἄς τό κατανοήσουν ὅλοι! Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, αὐτή ἡ σώζουσα φωνή. Ἡ παρουσία καί ἡ φωνή τῶν ἁγίων μας, ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Βλασίου.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Βλασίου καί τῶν συμμαρτυρησάντων αὐτῷ, θά ἑορτάζεται τήν 7η Ἰουλίου κάθε ἔτους. Ἡ 24 Ἰουνίου τοῦ τότε παλαιοῦ ἡμερολογίου, ταυτίζεται μέ τήν 7η Ἰουλίου τοῦ νέου ἡμερολογίου. Προσεχῶς θά ἀνακοινωθῇ τό πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν, λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπίσημο ἁγιοκατάταξι καί τήν ἑορτή τῶν ἁγίων.

Εὐχόμεθα ταπεινά ὁ Κύριος μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Βλασίου νά σκέπῃ, νά προστατεύῃ, νά εὐλογῇ ὅλους σας, τίς οἰκογένειές σας, τά παιδιά σας, τά καλά σας ἔργα, τόν πνευματικό σας ἀγῶνα.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ