Εισηγήσεις-Προτάσεις, σχετικά με την έκτακτη συνάντηση του Προεδρείου του Ι.Σ. Πρέβεζας με τον υπεύθυνο του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστο Κέλλα

Το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας συναντήθηκε εκτάκτως με τον υπεύθυνο του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ιατρό κ. Χρήστο Κέλλα και συζήτησε για τα θέματα υγείας. Ταυτόχρονα του επιδόθηκε το παρόν υπόμνημα το οποίο εκφράζει τις πάγιες απόψεις του Ι.Σ. Πρέβεζας και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Για τον τομέα υγείας συνολικά καθώς και ειδικότερα του Νομού Πρέβεζας ως Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας επισημαίνουμε τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λειτουργία του υγειονομικού χάρτη της χώρας με βάση τον οποίο θα πρέπει να υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες δράσεις στο χώρο της υγείας και σε υπερκομματική βάση αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα υγείας ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
Δεύτερο σημείο το οποίο επισημαίνουμε είναι η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος με βάση την κάρτα υγείας του ασθενούς στο οποίο θα έχει πρόσβαση όλο το υγειονομικό δυναμικό της χώρας και με βάση το οποίο θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της υγείας οποιουδήποτε ασθενούς on line ανά πάσα στιγμή.
Τρίτον η αποσαφήνιση του ρόλου της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας και ο τρόπος πρόσβασης των ασθενών σε αυτές αν θέλουμε να παρέχουμε σωστές και υψηλές υπηρεσίες υγείας με το μικρότερο δυνατόν κόστος.
Η κατάργηση των διαφορών μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα υγείας και η πλήρης συνεργασία ενός εκάστου εξ αυτών στον τομέα του.
Αναφορικά με τον διαρθρωτικό τομέα θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος των ΥΠΕ και να αναδιοργανωθούν έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές και να μην παρατηρείται το φαινόμενο της 6ης ΥΠΕ η οποία είναι υπεύθυνη για Πελοπόννησο Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο.
Ειδικότερα θα πρέπει όλα τα κέντρα υγείας να ενσωματωθούν στα Νοσοκομεία αναφοράς τους και να διοικούνται από αυτά και όχι από την κεντρική διοίκηση γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Σχετικά με το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πρέβεζας θα πρέπει η πολιτεία να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της ως προς τον ρόλο αυτού με βάση τα τελευταία δεδομένα. Εμείς θεωρούμε την οποιαδήποτε σκέψη για υποβάθμιση του νοσοκομείου ως απαράδεκτη και τονίζουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα μας βρει απέναντι.
Επίσης θεωρούμε απαραίτητη την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να είναι δυνατή η παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας.
Ειδικότερα έχουμε να αναφέρουμε ότι:
Το Κέντρο Υγείας Πάργας εμφανίζει τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό Προσωπικό , υπόψη ό,τι η περιοχή της Πάργας κατά την θερινή περίοδο παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών του νομού.
Το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας επίσης υποστελεχωμένο ενώ είναι το πλησιέστερο στο κέντρο μεταναστών του νομού.
Όσον αφορά το ΠΕΔΥ Πρέβεζας θέλουμε να επισημάνουμε ό,τι λείπουν ιατροί με βασικές ειδικότητες όπως είναι Γυναικολόγοι, Χειρουργοί , ΩΡΛ και Παθολόγοι με αποτέλεσμα για να καλυφθούν οι ανάγκες, να έρχονται διάφοροι ιατροί από τα Περιφερειακά Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού και Βόνιτσας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας).
Δεδομένου ό,τι στο ΠΕΔΥ Πρέβεζας υπάρχουν ιδιόκτητοι χώροι καθώς και ειδικοί χώροι προτείνουμε την πλήρη εκμετάλλευση αυτών των χώρων με ανάπτυξη των τμημάτων του και εργαστηριακή υποστήριξη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αποφόρτιση του νοσοκομείου από απλά περιστατικά.
Επίσης με τα σημερινά δεδομένα λείπουν ειδικότητες για την άμεση αντιμετώπιση εμφραγματοπαθειών.

Διάφορες προτάσεις:

1. Αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ όλων των οφειλών προς τους συμβεβλημένους ιατρούς των ετών από το 2010 και μετά.
2. Αναδιάρθρωση και ανανέωση σύμφωνα με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα του πίνακα και των τιμών όλων των ιατρικών επισκέψεων, πράξεων και εξετάσεων.
3. Αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας (Χειμερινός και Θερινός Τουρισμός).
4. Δημιουργία Θερινών Κατασκηνώσεων Υγειονομικού Χαρακτήρα και για ενήλικες (λόγω του άρτιου οδικού δικτύου, του διεθνές Αεροδρομίου και της τεράστια ακτογραμμής που διαθέτουμε),
5. Δημιουργία Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.Ι.).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ