ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕRASMUS +

Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύο η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας επιλέχθηκε ως συντονιστής στο πρόγραμμα εράσμους πλας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ