ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων βρίσκεται στους στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ήδη έχει υπογραφή Προγραμματική Σύμβαση με το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τον προσδιορισμό του Ενεργειακού Αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας.

[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/17_12_18/energiako apotymvmaa.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ