ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΕΤΕ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΔΙΚΗΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκετε η παραλαβή-πώληση μηδικής στο εργοστάσιο επεξεργασίας της Ένωσης Αγρινίου που βρίσκετε στο Δοκίμι .
Φέτος η ποιότητα είναι καλή και η ποσότητα ικανοποιητική όπως δήλωσε ο προϊστάμενος εργοστάσιου Μηδικής Ένωσης Αγρινίου Βασίλης Γιαννοκώστας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ