Επανασχεδιασμός της διοικητικής δομής των νομικών προσώπων και Επιτροπών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Ένας από τους κυρίαρχους στόχους του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου και της παρούσας δημοτικής αρχής ήταν και παραμένει η αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Δήμου. Κλείνοντας στο χρονικό πλαίσιο των δύο ετών, ο επανασχεδιασμός της διοικητικής δομής των νομικών προσώπων, Επιτροπών και Αντιδημάρχων, αποτελεί κορυφαία διαδικασία διασφάλισης της διευρυμένης λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενασχόλησης τόσο στους αιρετούς εκπροσώπους, όσο και σε δημότες – όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, αποτελεί το μέσοεπιβράβευσης και αναβάθμισης εκείνων που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,με σκληρή και μεθοδική δουλειά δημιούργησαν τιςνέες, στέρεες και ρεαλιστικές βάσεις ανάπτυξης στο Δήμο.
Η ενεργοποίηση δυνάμεων που προέρχονται από την ίδια την τοπική κοινωνία, δίνειεπιπλέον την δυνατότητα ευελιξίας και πολύπλευρης ανάπτυξης σε θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού, είναι η ενεργοποίηση ενός σημαντικού συλλογικού φορέα, όπως είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου (ΑΝ.ΜΕ), η οποία είχε αδρανοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ευχαριστεί θερμά τους συμπολίτες μας που προσέφεραν πολύτιμο προσωπικό χρόνο και έργο συμμετέχοντας στα Διοικητικά Συμβούλια και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η πρόοδος ενός τόπου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία και ενεργό συμμετοχή των πολιτών του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ