ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΗ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΓΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της ΠΕ Λευκάδας και προσωπικά του Περιφερειακού Συμβούλου και πρώην βουλευτή Σταύρου Γρηγόρη στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό καθώς και έγγραφη επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, εξεδόθη η σχετική υπουργική απόφαση με την οποία επανεντάχθη το Νοσοκομείο Λευκάδας στα άγονα Νοσοκομεία σχετικά με το θέμα των ειδικευομένων ιατρών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ