Επιστολή διαμαρτυρίας Δημάρχου Θέρμου για την προοπτική παύσης λειτουργίας του καταστήματος Εθνικής Τράπεζας στο Θέρμο.

Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την προοπτική παύσης λειτουργίας του καταστήματος Εθνικής Τράπεζας στην πόλη του Θέρμου απέστειλε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Πάνο Μυλωνά αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Ο Δήμος Θέρμου είναι ένας ορεινός Δήμος και έχει ανάγκη τραπεζικού καταστήματος για να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες της ορεινής Τριχωνίδας και της ορεινής Ναυπακτίας που φτάνουν στην Πόλη μας.
Επίσης να τονίσω ότι είμαστε μια περιοχή με πολλούς συνταξιούχους που δεν δύνανται να μετακινηθούν στο Αγρίνιο και τυχόν παύση λειτουργίας του υπ΄ αριθ. 352 καταστήματος θα συρρικνώσει έτι περαιτέρω την πληθυσμιακή παρουσία μας.”
Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους Βουλευτές του Νομού Αιτωλ/νιας ζητώντας τις δικές τους ενέργειες
που θα βοηθήσουν για την διατήρηση τουκαταστήματος.

Αναλυτικά η επιστολή

Κύριε Διοικητά

Με πολύ λύπη πληροφορηθήκαμε ως Δημοτική Αρχή την σκέψη και τον σχεδιασμό Σας για παύση της λειτουργίας του Καταστήματος Θέρμου της Εθνικής Τράπεζας.
Ο Δήμος Θέρμου είναι ένας ορεινός Δήμος και έχει ανάγκη τραπεζικού καταστήματος για να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες της ορεινής Τριχωνίδας και της ορεινής Ναυπακτίας που φτάνουν στην Πόλη μας.
Επίσης να τονίσω ότι είμαστε μια περιοχή με πολλούς συνταξιούχους που δεν δύνανται να μετακινηθούν στο Αγρίνιο και τυχόν παύση λειτουργίας του υπ΄ αριθ. 352 καταστήματος θα συρρικνώσει έτι περαιτέρω την πληθυσμιακή παρουσία μας.
Βέβαιοι ότι θα τύχουμε της θετικής ανταπόκρισης εκ των προτέρων Σας ευχαριστούμε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ