Επιστολή του Π. Μπράμου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αποζημιώσεις σε καλλιέργειες σταφίδας και λοιπών φυτικών ειδών

Μπράμος Παναγιώτης του Χαραλάμπους

Παρέμβαση για την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από την υπερβολική βροχόπτωση στις καλλιέργειες σταφίδας και λοιπών φυτικών ειδών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Μάρκο Μπόλαρη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Θεοφάνη Κουρεμπέ, ζητώντας τους παράλληλα την άμεση τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ και να προστεθούν η σταφίδα και λοιπά φυτικά είδη όπως τα σύκα, των οποίων ο τρόπος συγκομιδής επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής στο έδαφος και στα αλώνια για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Ολόκληρη η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι Κύριοι,
Το χρονικό διάστημα 06-09-2016 έως και 08-09-2016 πολλές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα η Π.Ε. Ηλείας, στους Δήμους Πύργου, (Δημοτική Ενότητα Ωλένης, Τ.Δ. Καράτουλα, Τ.Δ. Σοπίου, Τ.Δ. Χειμαδιού, Τ.Δ. Ώλενας, Δημοτική Ενότητα Πύργου, Τ.Δ. Αμπελώνα, Τ.Δ. Ελαιώνα), Ήλιδος (Τ.Δ. Γερακίου, Τ.Δ. Περιστερίου κ.α.), στις οποίες βασικό καλλιεργούμενο προϊόν αποτελεί η κορινθιακή σταφίδα, επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και ειδικά από ισχυρές και άκαιρες βροχοπτώσεις.
Παράλληλα, σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές και σε καλλιέργειες κηπευτικών, κτηνοτροφικών φυτών και αμπελιού.
Πρέπει να τονιστεί ότι η Περιφέρεια μας πλήττεται για τρίτη φορά το τελευταίο εξάμηνο από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σας έχει ήδη επισημανθεί εγγράφως και προφορικώς.
Οι παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας προέβησαν πρόσφατα στη συγκομιδή του προϊόντος και στο παραδοσιακό άπλωμα αυτών στα σταφιδάλωνα της εκμετάλλευσής τους, όπως αυτή η καλλιεργητική τεχνική απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φυσική ξήρανση του καρπού, προϊόν με ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τις πληγείσες περιοχές και τη Περιφέρεια μας.
Οι υπερβολικές βροχοπτώσεις προξένησαν σημαντικές ζημιές, μέχρι του σημείου της ολοκληρωτικής καταστροφής, καθώς παρέσυραν μεγάλες ποσότητες καρπού από τα αλώνια ή και ολόκληρα αλώνια σε ορισμένες περιπτώσεις.
Οι παραγωγοί απευθύνθηκαν στους τοπικούς ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς από το συγκεκριμένο ζημιογόνο αίτιο και προ εκπλήξεώς τους ενημερώθηκαν ότι η απώλεια παραγωγής τους δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. αλλά από τη διαδικασία των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (Π.Σ.Ε.Α.).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 7 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. (αριθμ. Κ.Υ.Α. 157502/2011, Φ.Ε.Κ. 1668/τ.Β´/27-07-2011) καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. ‘’Οι καλλιέργειες εκείνες για τις οποίες η καλλιεργητική τεχνική ή ο τρόπος συγκομιδής επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής ή των φυτών στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα (αρωματικά φυτά, μηδική, κλπ σανοδοτικά φυτά, όσπρια, σύκα, μαστίχα, ξηρά κρεμμύδια και σκόρδα). Εννοείται ότι για τις καλλιέργειες αυτές η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με το πέρας της έγκαιρης συλλογής από το έδαφος ή της δεματοποίησης’’.
Έχουμε εκφράσει κατ’ επανάληψη τον προβληματισμό μας σχετικά με τον υφιστάμενο Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αφενός ισχύει από το 2011, αφετέρου δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στη χώρα μας και προς τούτο απαιτείται ο εκσυγχρονισμός και την επικαιροποίησή του.
Ειδικότερα, απαιτείται να τροποποιηθεί άμεσα ο Κανονισμός Ασφάλισης και να προστεθεί στα ανωτέρω φυτικά είδη η σταφίδα για την κάλυψη της από τον ΕΛ.Γ.Α. διότι ο τρόπος συγκομιδής επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής στο έδαφος και στα αλώνια για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως και στα σύκα.
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει η Περιφέρεια μας στο προϊόν της κορινθιακής σταφίδας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, να γίνει άμεσα η αυτή η τροποποίηση, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ζημιές αυτές στις καλυπτόμενες Ασφαλίσεις Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. καθώς έχουν ήδη καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και να ανακουφισθούν οι πληγέντες παραγωγοί.
Λαμβανομένης υπόψη της παρούσης κρίσιμης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, στην έξοδο από την οποία δύναται να συμβάλει η αγροτική οικονομία μέσα από τη στήριξη και την ενίσχυσή της, ευελπιστούμε στην έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα όλοι οι πληγέντες παραγωγοί αποφεύγοντας την ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων και με αμφίβολο αποτέλεσμα αποζημίωσης».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ