Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών στην πόλη του Μεσολογγίου

Για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην πόλη του Μεσολογγίου, από τη Δευτέρα 31/8 έως το Σάββατο 5/9 θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής μικροτάφρου στις οδούς ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ – ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ – ΡΙΣΑΝΟΥ, – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΙΩΝ και Κ. ΚΑΤΣΗ.
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει παρουσία του προσωπικού της Αναδόχου Εταιρείας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν έκτακτη ανάγκη διέλευσης οχημάτων ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ