Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη χιλιομετρική απόσταση και δωρεάν μεταφορά μαθητών προς τις σχολικές μονάδες

Ερώτηση σχετικά με τη δωρεάν μεταφορά μαθητών, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας , κυρία Μαρία Τριαντάφυλλου, προς τον υπουργό Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι βουλευτές αναφέρθηκαν και στο δρομολόγιο μεταξύ της διαδρομής των χωριών, Κατοχής και Νεοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου, που υπολείπεται μισό περίπου χιλιόμετρο στα χιλιομετρικά όρια που ορίζει η ΚΥΑ 24001/2013. Αποτέλεσμα είναι αρκετοί μαθητές του ΓΕΛ Νεοχωρίου, που διαμένουν στο χωριό της Κατοχής, να μετακινούνται καθημερνώς με τα πόδια σε ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο.

Οι βουλευτές ρωτούν τον αρμόδιο υπουργό:
– Σε ποιες ενέργειες προτίθεται, να προβεί, ώστε, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες;
– Σε ποιες ενέργειες προτίθεται, να προβεί, ώστε, να τροποποιηθούν τα εν λόγω χιλιομετρικά όρια της ΚΥΑ 24001/2013 και να διευκολυνθούν οι μαθητές των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών με ταυτόχρονη μέριμνα για την ασφάλειά τους;
– Συγκεκριμένα για τα ΕΠΑΛ και για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω, της μοναδικότητάς τους ανά περιοχή, σε ποιες ενέργειες σκοπεύει, να προβεί, ώστε, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών/τριών προς τις σχολικές μονάδες;

Η ερώτηση αναλυτικά:

Η δωρεάν μεταφορά των μαθητών προς τις σχολικές μονάδες αφορά συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς πέραν της ισότητας στην πρόσβαση και των ίσων ευκαιριών, αφορά και την παρούσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, η δυσκολία πρόσβασης για τους μαθητές και τις μαθήτριες επιφέρει και την ανάλογη κόπωση.

Η κυβέρνηση δείχνει να έχει θέσει σε προτεραιότητα την συνολική μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε μέσα από παρεμβάσεις που αφορούν τον πυρήνα του, είτε μέσα από αντίστοιχες περιφερειακές. Παρ” όλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως τους μαθητές.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/2013/αρ.1 οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων και 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Το όριο των 4 χιλιομέτρων πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αρκετά υψηλό, καθώς αφορά απόσταση την οποία ο μαθητής πρέπει να διανύσει δύο φορές μέσα σε μία μέρα, άρα συνολικά 8 χιλιόμετρα. Στην απόσταση αυτή πρέπει να προσθέσουμε και την κόπωση που επιφέρει η μεταφορά σακιδίων ή άλλων αντικειμένων σχετικών με την μαθησιακή διαδικασία (πχ όργανα μουσικής). Ακόμη όμως και το όριο 1200 μέτρων (ήτοι 2400 μέτρα συνολικά ημερησίως) για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας ή των 2500 μέτρων (5000 μέτρα συνολικά ημερησίως) για την δευτεροβάθμια είναι υψηλό καθώς αφορούν μικρότερες ηλικίες με μειωμένη φυσική δύναμη.

Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται ότι οι μαθητές, με διαφορετικό (μικρότερο) ωρολόγιο πρόγραμμα προσέρχονται ή αποχωρούν σε κοινό δρομολόγιο με τους υπόλοιπους, εφόσον ο χρόνος που χρειάζεται να περιμένουν δεν υπερβαίνει τη μιάμιση ώρα. Ως χρόνος αναμονής η μια ή μιάμιση ώρα είναι αρκετά μεγάλος, επομένως δημιουργούνται προβλήματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγεία των μαθητών /τριών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι στάσεις των λεωφορείων είναι εκτεθειμένες στην βροχή και στο κρύο, δίπλα σε δρόμους όπου τα διερχόμενα αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες.

Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν δύσκολη και κουραστική τη μεταφορά μαθητών από και προς τη σχολική μονάδα τους, ακόμα και για αποστάσεις μικρότερες από αυτές που ορίζει η ΚΥΑ 24001/2013, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές/τριες να είναι αναγκασμένοι/νες να υποστούν τόσο την σωματική επιβάρυνση με ότι αυτό συνεπάγεται στην απόδοσή τους, στην υγεία τους και στην ασφάλειά τους όσο και την οικονομική.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τις περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα που αφορούν την μεταφορά των μαθητών και επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμα του σχετικά με την εν λόγω ΚΥΑ, στις 31 Ιουλίου 2014 και με Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/3107/2014, αναφέρει πως, «…η κατοχύρωση του δικαιώματος στη (δωρεάν) εκπαίδευση συνεπάγεται την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει, όπου απαιτείται, χωρίς κόστος και με τρόπο υλοποιήσιμο, ασφαλή και, φυσικά, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών τη μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή το προβλεπόμενο σύστημα δεν καλύπτει τις ανάγκες με τρόπο ουσιαστικό και η πρόσβαση καθίσταται δυσχερής, λόγω του απαιτούμενου χρόνου μετακίνησης, της ελλιπούς ασφάλειας των προτεινόμενων μέσων, των παρατεταμένων διαστημάτων αναμονής σε επισφαλείς συνθήκες ή του απαιτούμενου αριθμού μετεπιβιβάσεων, θεωρείται ότι τίθεται ζήτημα παραβίασης του δικαιώματος στην εκπαίδευση, καθώς πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος…». Και συμπληρώνει πως τα προβλήματα που δημιουργούνται για τη μετακίνηση των μαθητών, δεν επιλύονται εν τέλει, με την εν λόγω ΚΥΑ.

Η περιοχή του νομού Μαγνησίας με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, διακρίνεται από έντονη χωρική διάσπαση, ορεινούς όγκους, δύσβατα οδικά δίκτυα και έντονες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, στο Τρίκερι το δρομολόγιο κηρύχθηκε άγονο, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διαγωνισμό. Ο περσινός ανάδοχος που εξυπηρετούσε με θαλάσσιο ταξί την μεταφορά μαθητών από νησί Τρικέρων προς θέση Αλογόπορος Τρικερίου, θεωρεί μικρό το ποσό της αποζημίωσης, το οποίο όμως προκύπτει ρητώς από τον μαθηματικό τύπο που εμπεριέχεται στην ΚΥΑ.

Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι σχολικές μονάδες που συναντούν παρόμοια προβλήματα, όπως οι μαθητές των ΕΠΑΛ της περιοχής όπου είναι αναγκασμένοι να προσέρχονται από τα γύρω ορεινά χωριά, στην περιοχή του Βόλου και εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα ΕΠΑΛ, είναι μοναδικά σχολεία για κάθε νομό και επομένως θα πρέπει να μην υπάρχει το κριτήριο της απόστασης για την δωρεάν μετακίνηση των μαθητών/τριών, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κοντινότερου σχολείου από τους μαθητές.

Επίσης, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας για το δρομολόγιο μεταξύ της διαδρομής των χωριών, Κατοχής και Νεοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου, υπολείπεται μισό περίπου χιλιόμετρο στα όρια που ορίζει η ΚΥΑ 24001/2013. Αποτέλεσμα είναι αρκετοί μαθητές του ΓΕΛ Νεοχωρίου που διαμένουν στο χωριό της Κατοχής να μετακινούνται με τα πόδια σε ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο.

Επειδή, δεν υπάρχει πρόβλεψη που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δύσβατων, απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, στις οποίες κατοικεί μεγάλη μερίδα μαθητών/τριών του νομού Μαγνησίας.

Επειδή, η οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι οικογένειες από την μετακίνηση των μαθητών που κατοικούν σε αποστάσεις μικρότερες από αυτές που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ, λειτουργεί ως αντικίνητρο στην δημόσια εκπαίδευση.

Επειδή, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υπονομεύει τις ίσες ευκαιρίες στην δημόσια εκπαίδευση και δημιουργεί μαθητές δύο ταχυτήτων.

Επειδή, η ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα της πολιτείας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1 – Σε ποιες ενέργειες προτίθεται, να προβεί, ώστε, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες;
2 – Σε ποιες ενέργειες προτίθεται, να προβεί, ώστε, να τροποποιηθούν τα εν λόγω χιλιομετρικά όρια της ΚΥΑ 24001/2013 και να διευκολυνθούν οι μαθητές των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών με ταυτόχρονη μέριμνα για την ασφάλειά τους;
3 – Συγκεκριμένα για τα ΕΠΑΛ και για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω, της μοναδικότητας τους ανά περιοχή, σε ποιες ενέργειες σκοπεύει, να προβεί, ώστε, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών/τριων προς τις σχολικές μονάδες;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παπανάτσιου Κατερίνα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαξεβανάκης Δημήτριος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Τριανταφύλλου Μαρία

Ψυχογιός Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ