Ερώτηση Ελληνικής Λύσης στη Βουλή με θέμα: «Αίτημα Δασοφυλάκων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου»

H ερώτηση της Ελληνικής Λύσης που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3138/11-02-2022 σχετικά με το θέμα «Αίτημα Δασοφυλάκων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Αίτημα Δασοφυλάκων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Με την υπ΄ αριθμ. 4925/13.07.1992 προκήρυξη του Δημοσίου, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη Αγροφυλάκων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος διαγωνισμού, ο πίνακας των επιτυχόντων κυρώθηκε με την υπ. αριθμ.10571/31/8/1993 πράξη του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, όπως επέτασσε το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/1992 που δημοσιεύτηκε στο παράρτημα της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), παράρτημα 25/8-9-1993. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως παρέλειψε να εκδώσει την κατ΄ αρθρ. 11 παρ. 2 απόφαση προς πλήρωση των κενών θέσεων, όπως παρέλειψε επίσης να εκδώσει και την κατ΄ αρθρ. 12 του Π.Δ. 100/92 απόφασή του, προς διορισμό και τοποθέτηση όσοι διαλαμβάνονταν ως επιτυχόντες στους πίνακες του διενεργηθέντος διαγωνισμού. Τελικά, μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών, οι επιτυχόντες αγροφύλακες, με τον Νόμο 3585/2007 προσελήφθηκαν και τοποθετήθηκαν στις υπηρεσίες των Νομών, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Στην συνέχεια, μετά την κατάργηση της Ελληνικής Αγροφυλακής με τον Νόμο 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/ 31-3-2011), οι παραπάνω διορισθέντες αγροφύλακες μετατάχθηκαν στη δασική υπηρεσία, όπου μαζί με όλους τους συναδέλφους τους επιτελούν το έργο τους. Οι επιτυχόντες αγροφύλακες του διενεργηθέντος διαγωνισμού μετά την κύρωση του πίνακα επιτυχίας από το 1993 παρέμειναν σε αναμονή πρόσληψης, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από 15 έτη, και ζητούν αυτό το χρονικό διάστημα να εξαγοραστεί με ένα συμβολικό τίμημα των 500 ευρώ ανά έτος, προκειμένου να συμπεριληφθεί ως συντάξιμος χρόνος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε το αίτημα των ως άνω διορισθέντων αγροφυλάκων, προκειμένου να εξαγοραστεί ο χρόνος, από την κύρωση των πινάκων του διαγωνισμού έως την πρόσληψή τους, λόγω παράλειψης του Δημοσίου, με ένα συμβολικό τίμημα, έτσι ώστε να θεωρηθούν αυτά τα χρόνια ως συντάξιμος χρόνος;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ