Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αγρινίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αγρινίου καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στην έδρα του συλλόγου (Αγ. Χριστοφόρου 04, πρώην ΕΛΤΑ) , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1) Λογοδοσία του Δ.Σ. περί της γενικής διαχειρίσεως του διαρρεύσαντος έτους και των πεπραγμένων αυτού.
2) Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
3) Διενέργεια Αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Δ.Σ – Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) Άλλα θέματα (ενημέρωση κ.λ.π.)
Η παρουσία και η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ