ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1,9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πόροι 3,5 εκ. ευρώ από Ευρωπαϊκά Προγράμματα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την έγκριση των σχετικών προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Οι 8 προτάσεις, προϋπολογισμού 1,9 εκ. ευρώ, είχαν υποβληθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας πριν τη λύση της.

[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/15_7_18/EYROPAIKO KATSIFARAS.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ