Ημερίδα του Κ.Π.Ε. Θέρμου: ΄΄Γνωριμία με τα οικοσυστήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας΄΄.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο πλαίσιο του Έργου “Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία” διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΄΄Γνωριμία με τα οικοσυστήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας΄΄

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου του 2016 στις 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Η ημερίδα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στόχος της ημερίδας είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με τη σημαντικότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής. Επίσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το σύστημα των προστατευόμενων περιοχών του νομού τις δυνατότητες και προοπτικές αειφορικής διαχείρισής τους. Ευελπιστούμε η ημερίδα να είναι μια σημαντική αφόρμηση για τους εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν περιβαλλοντικά προγράμματα με τους μαθητές τους.
Με τη λήξη των εργασιών θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου στην διεύθυνση: www.kpe-thermou.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ωρα

Εισηγητής
Θέμα
Ιδιότητα
17:30-17:45

Προσέλευση – Εγγραφές Παραλαβή φακέλων

17:45-18:10

Καράνης Ευάγγελος

Παρουσίαση των δράσεων και των προγραμμάτων του ΚΠΕ Θέρμου

Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

18:10-18:30

Τσούνης Λάμπρος

Οικοσυτήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

18:30-19:00

Κεχαγιάς Γεώργιος

Η οικολογική κατάσταση της λίμνης Τριχωνίδας.

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
19:00-19:15

Διάλειμμα

19:15-19:40

Σελιμάς Γιάννης

Το σύστημα προστατευόμενων περιοχών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας: Δυνατότητες και Προοπτικές.

Περιβαλοντολόγος M.Sc Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

19:40-20:00

Προβολή ντοκιμαντέρ του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

20:00-20:30

Ερωτήσεις-συζήτηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ