Η αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια αποκτά θεσμικό περιεχόμενο

Με Υπουργική Απόφαση αποτυπώνεται η στροφή της βαμβακοκαλλιέργειας προς την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος με στόχο την προμήθεια της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας με εξαιρετική πρώτη ύλη, τις εξαγωγές στις απαιτητικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και για αύξηση των εμπορικών τιμών παραγωγού.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού 1307/2013.
Συγκεκριμένα, η απόφαση:
αναφέρεται στη νέα Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος η οποία στοχεύει μέσω της λειτουργίας της να συμβάλλει στην αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια και στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Ο σκοπός αυτός ενισχύεται από την πρόβλεψη της απόφασης για θεσμική στρατηγική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης & Τυποποίησης του Βάμβακος με την Διεπαγγελματική. Μέσω αυτής της συνέργειας στο τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους η Διεπαγγελματική θα προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους της χρονιάς και οι παραγωγοί θα είναι ενήμεροι για τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα.
υποχρεώνει τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να τηρούν ειδικές προδιαγραφές σήμανσης και ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος
προβλέπει διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της περιόδου για την εξακρίβωση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση
τροποποιείται η σύμβαση μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστηρίων ούτως ώστε να συνεισφέρει στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος.
Επίσης, η απόφαση προβλέπει για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (2017) την περαιτέρω σύνδεση της χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης με την επίτευξη της ελάχιστης απόδοσης ανά στρέμμα. Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση το μέσο όρο της πενταετίας 2011-2015 μειωμένο κατά 20%. Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς. Ο στόχος αυτής της πρόβλεψης είναι η στροφή των παραγωγών στην καλλιέργεια βαμβακιού η οποία ακολουθώντας συγκεκριμένες καλλιεργητικές περιποιήσεις δύναται να οδηγήσει στην παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικού προϊόντος.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε την αναγκαιότητα υπογραφής της εν λόγω απόφασης ώστε να συντελεσθεί η αναγκαία αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η νέα Διεπαγγελματική, με δυναμική συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, με τη θεσμοθετημένη συνέργεια με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος, να επιτύχει την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος.
Στο ελληνικό βαμβάκι, το λευκόχρυσο της ελληνικής υπαίθρου δεν αξίζει να πωλείται χύμα. Το ελληνικό βαμβάκι ως επώνυμο, τυποποιημένο, πιστοποιημένο ποιοτικό προϊόν για την προμήθεια της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας με εξαιρετική πρώτη ύλη και για να διεκδικήσει επάξια την θέση που του αρμόζει στους ακριβότερους διεθνείς αγοραστές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ