Από την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού, η ΕΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον συντονισμό της αντιμετώπισής της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας.
Ανέλαβε αποφασιστική δράση για την ενίσχυση των τομέων της δημόσιας υγείας και τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινητοποίησε όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να συντονίσουν τα εθνικά τους μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης, παρέχοντας αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τη διασπορά του ιού και καταβάλλοντας αποτελεσματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ