Η Αρχαία Ολυμπία στο καινοτόμο Ευρωπαϊκό έργο HERIT- DATA για την Αειφόρο Διαχείριση του Μαζικού Τουρισμού

Ο εντοπισμός καινοτόμων λύσεων, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και βάσης δεδομένων, για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού στις περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, είναι ο βασικός άξονας του Ευρωπαϊκού έργου, HERIT –DATA (Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data), που συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο πλαίσιο του έργου HERIT – DATA, θα υλοποιηθούν 6 πιλοτικά προγράμματα στις χώρες που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) και θα αφορούν παλιές πόλεις και περιοχές υψηλής πολιτιστικής κληρονομιάς ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν ανακηρυχθεί, Παγκόσμια Μνημεία UNESCO στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, με αφορμή τη δεύτερη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019, δήλωσε: «Το έργο έχει ως στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον τουρισμό σε προορισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο HERIT-DATA επιδιώκει την ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη διαχείριση βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού που θα εφαρμόζεται σε περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως είναι η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογικών και καινοτομικών εργαλείων διαχείρισης, καθώς και άλλων πολιτικών και κοινωνικών μέτρων».

Συγκεκριμένα δεδομένα θα συλλεχθούν στους πιλοτικούς χώρους και θα αναλυθούν μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον σχεδιασμό νέων πολιτικών και την καλύτερη οργάνωση των ροών τουριστών.

Μέσα από τις συνέργειες του έργου θα αναπτυχθούν και διαδοθούν τεχνογνωσία και λύσεις (Μοντέλα, Στρατηγικές, εργαλεία και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης κλπ.) ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά ευφυών προορισμών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η συλλογή, η δημιουργία, και η ανάλυση πληροφοριών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς σε θέματα διαχείρισης του μαζικού τουρισμού, σύμφωνα πάντα και με τις συστάσεις για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ICZM).

Στο έργο συμμετέχουν η Περιφέρεια της Τοσκάνης (Ιταλία) ως Επικεφαλής Εταίρος, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Τοσκάνης (Ιταλία), το Ίδρυμα Ιστορικής Κληρονομιάς Santa Maria Real (Ανδαλουσία, Ισπανία), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία πόλεως Dubrovnik (Κροατία), το Κέντρο για Βιώσιμες Μεσογειακές Πόλεις και Χωρικές Ενότητες (Προβηγκία, Άλπεις, Κυανή Ακτή, Γαλλία), το Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας (Πορτογαλία), το Ίδρυμα Έρευνας, Προώθησης και Εμπορικών Σπουδών της Βαλένθιας Valencia port (Ισπανία), η Περιφέρεια Occitanie (Γαλλία), το Δίκτυο Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης CPMR (Γαλλία), το Κέντρο Τουρισμού Βαλένθιας – Generalitat Valenciana (Ισπανία).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020. O συνολικός προϋπολογισμός του είναι 4.520.512,00 ευρώ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει με προϋπολογισμό 361.500,00 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ