Δεδομένου ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πανδημίας του COVID-19, η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύτηκαν να πράξουν ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του ιού, να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού και να προστατευτεί η οικονομία μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ