Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος ‘’Νοσηλεία κατ’ οίκον’’

Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος ‘’Νοσηλεία κατ’ οίκον’’ όπου παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες πολίτες και στις οικογένειές τους, οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας και αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στις υπάρχουσες δομές ψυχικής υγείας, στοχεύοντας στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι στελεχωμένη με διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Νοσηλευτή. Η Κινητή Μονάδα καλύπτει με ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών τις ανάγκες των κατοίκων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, όσον αφορά στην πρόληψη και τη θεραπευτική παρέμβαση στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Η λειτουργία της Μονάδας έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη αυτών των αναγκών του πληθυσμού, που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε δομές ψυχικής υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες διαγνωστικής εκτίμησης, ψυχιατρικής παρακολούθησης και ψυχοθεραπείας σε ενήλικες.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας και κοινωνικές δυσκολίες παρέχονται δωρεάν από Ψυχίατρο, Κλινικό Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Νοσηλεύτρια, ενώ διασφαλίζεται αυστηρά το απόρρητο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ