Η οικονομική υγεία του Δήμου Ιωαννιτών και οι Αναπτυξιακές και Κοινωνικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής αποτυπώνονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017

Μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον με συνεχείς μειώσεις πόρων και δυσάρεστους αιφνιδιασμούς από το κεντρικό κράτος, τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Ιωαννιτών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2017, αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα ενός Δήμου με οικονομική υγεία. Ενός Δήμου που όχι απλά «στέκεται στα πόδια του», έχοντας τη δυνατότητα να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλων των δομών του, αλλά συνεχίζει να εξασφαλίζει δικούς του πόρους για να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις προς όφελος των πολιτών.
Για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού της νέα χρονιάς ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες κατάρτισης και διαβούλευσης στην αρμόδια Επιτροπή Διαβούλευσης, ώστε να τεθεί το επόμενο διάστημα προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο. Με δεδομένο ότι ο Προϋπολογισμός του κάθε Δήμου δεν αποτελεί μόνο παρουσίαση οικονομικών στοιχείων αλλά, αποτυπώνει την επίτευξη των στόχων και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, αποτελεί ένα εξόχως πολιτικό «εργαλείο».
Όπως υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2017, «αποτυπώνει αποτελέσματα μιας σημαντικής δουλειάς που έγινε τα τελευταία χρόνια για τον εξορθολογισμό και τον νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου και η οποία συνεχίζεται με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς ώστε να διασφαλίσουμε τόσο την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου, όσο και εκείνες τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και θα αποφέρουν έσοδα»
Όπως φαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους που ελήφθησαν υπόψη στη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού:
Α) Παρά τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική κρίση, ο Δήμος Ιωαννιτών το 2016 όχι μόνο βρίσκεται εντός των στόχων που είχαν τεθεί στην αλλά από τα βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που είχανε προϋπολογίστει, θα εισπραχθούν περίπου 200.000 ευρώ περισσότερα (20% πάνω από τον στόχο), και συνολικά, πάνω από 1,2 εκ. για το 2016. «Αυτό αποδεικνύει ότι συνεχίζεται η πολύ σοβαρή και συστηματική προσπάθεια στην είσπραξη παλαιών οφειλών από τη μεγάλη δεξαμενή των 40 εκ. ευρώ των ανείσπρακτων, κυρίως από μεγαλοοφειλέτες», σημειώνει ο κ. Γιωτίτσας.
Β) Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του, εξοφλεί τους προμηθευτές του έγκαιρα, καλύπτει τις λειτουργικές του δαπάνες και χρηματοδοτεί τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από ίδιους πόρους.
Γ) Καταφέρνει και αποπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις που έρχονται από το παρελθόν (2,4 εκατομμύρια για το 2016) και χρηματοδοτεί με 5,3 εκατομμύρια τα Νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν σημαντικό έργο.
Κι όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον, καθώς:
1. Σε ότι αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις ο Δήμος δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα 1,9 εκατομμύρια που ανέμενε από τα λεγόμενα «παρακρατηθέντα»
2. Υπέστη σημαντική επιβάρυνση από τη φορολόγηση του για 2η συνεχόμενη χρονιά για τα μισθώματα που εισπράττει με 600.000 ευρώ, 200.000 ευρώ περισσότερα από το 2015.

Το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Ιωαννιτών έχει κοστολογημένη και πλήρως διασφαλισμένη κάθε δαπάνη της νέας χρονιάς.
Στο κομμάτι των εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις, η πιο ουσιαστική μεταβολή η οποία αλλάζει ριζικά τον προγραμματισμό του Δήμου και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, είναι η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των παρακρατηθέντων οφειλών του κράτους το 2016, ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό παύει να εισρέει στα ταμία του Δήμου από το 2017 και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια κάλυψης του μέσω αύξησης των ιδίων εσόδων και περιστολής δαπανών.
Όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2017, ο Δήμος Ιωαννιτών, μεταξύ άλλων:
-Προχωράει με συντονισμένες πολιτικές σε ενέργειες για την αύξηση των ιδίων εσόδων του Δήμου.
– Καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα ύψους άνω των 8 εκ. ευρώ σε πραγματικό φυσικό αντικείμενο για νέα έργα από εξασφαλισμένες πιστώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.
-Στα ανταποδοτικά τέλη προχωράει σε περεταίρω ελάφρυνση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
-Προγραμματίζει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση της Διεύθυνσης καθαριότητας.
-Δημιουργεί ειδικό αποθεματικό για να καλύψει τυχόν μειώσεις πόρων από το ΕΣΠΑ για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών
-Ολοκληρώνει την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ώστε να προχωρήσει αμέσως σε μελέτη αξιοποίησης της.
– Μελετάει την επιδότηση εισιτηρίου του Αστικού ΚΤΕΛ ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των πολιτών και των κατοίκων των χωριών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ