Η Περιβαλλοντική Μελέτη του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κατά την επόμενη συνεδρίασή του, που θα γίνει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 3 μ.μ. στην Πάτρα, στην αίθουσα του Σώματος στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής).
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε με διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εκπονήσει την αναθεώρηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ μέσα από τη σύνταξη δύο μελετών: Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που την ακολουθεί, καθώς ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε συγκροτηθεί ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ, ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εκπόνηση και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ.
«Πρέπει πλέον να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας με σωστό και βιώσιμο τρόπο» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τονίζοντας πως «εμείς ως Περιφερειακή Αρχή επιτελούμε στο ακέραιο το καθήκον που μας ανέθεσαν για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, ακολουθώντας διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης σε κάθε φάση, ώστε να καταλήξουμε με ένα νέο σχέδιο που θα διασφαλίζει τις ανάγκες των πολιτών και θα προστατεύει το περιβάλλον».
Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Υφαντής, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής του θέματος ανέφερε ότι «η ΣΜΠΕ που ήταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τα μέσα του Αυγούστου είναι το δεύτερο βήμα για την οριστική διαμόρφωση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας. Στη διαβούλευση κλήθηκαν να συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (αυτοδιοίκηση, φορείς, η επιστημονική κοινότητα, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι πολίτες), ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο.».
Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση είναι η έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασιών προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για τα οχήματα και μηχανήματα της Π.Ε. Αχαΐας, έτους 2016 και η επικύρωση τν πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ