Η περιφερειακή σύσκεψη των Οικολόγων Πράσινων

Πολιτικά και οργανωτικά θέματα συζήτησαν τα μέλη της περιφερειακής οργάνωσης Δυτ. Ελλάδας των Οικολόγων Πράσινων στην περιφερειακή σύσκεψη που πραγματοποίησαν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, στην Πάτρα.
Σε ότι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, εκφράστηκε επιφύλαξη για το ουσιαστικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης όσον αφορά στην διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα νερού του και τονίστηκε η ανάγκη ετοιμότητας ώστε κάθε νεότερη εξέλιξη να μην οδηγήσει σε απώλεια του ουσιαστικού δημοσίου ελέγχου σε ότι αφορά το πόσιμο νερό, τις επενδύσεις υποδομής που το αφορούν και την λογική τιμολόγηση που απαιτείται ώστε να παραμείνει δημόσιο αγαθό, προσιτό σε όλους.
Τονίστηκε ακόμη, η ανάγκη ταχείας προώθησης της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος να μην οδηγήσει σε ελλιπή ενημέρωση εκ μέρους της κυβέρνησης του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων και των βουλευτών που προέρχονται απ΄αυτό.
Σημαντικά πεδία για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση του κοινού κρίθηκαν η αγροτική πολιτική και η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, ιδίως η νέα στρατηγική για την ανακύκλωση, που αναμένεται σύντομα να πάρει μορφή νόμου. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού είναι καίριας σημασίας θέμα για την επιτυχία των αναβαθμισμένων στόχων της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ