Η 1η τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Νομού Αιτ/νίας «Ο ΘΑΛΗΣ»

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/09/2020 η 1η τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Νομού Αιτ/νίας «Ο ΘΑΛΗΣ» για το έτος 2020 στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
Οικονομικός Απολογισμός 2019
Πεπραγμένα και Απαλλαγή Δ.Σ. 2019
Ενημέρωση για Νέα Υ.Δ.Ε. / Κ.Υ.Α.
Λοιπά θέματα

Το ΔΣ του συνδέσμου επισημαίνει πως ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα (μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, κενή θέση δίπλα σε κάθε καθήμενο, μάσκες, αντισηπτικά) στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ